På tross av sesongvariasjoner vedvarer den lave ledigheten man har sett i Troms det siste halve året.

– Det er to ting som bidrar til den lave ledigheten. Det er et godt arbeidsmarked med stor optimiske i de fleste bransjer, og signalene fra mange er at de vil fortsette å rekruttere folk. Det andre er at vi lykkes i jobben vi gjør i å særlig få unge ut i arbeid, forteller Grete Kristoffersen til iTromsø.

Hun forteller at Nav forsøker å koble arbeidskraft til de som trenger det.

– Flere får nye muligheter, og når studenter og elever er ferdig med utdanningen til våren, er kanskje veien til jobb og lærlingplass kortere enn tidligere. I en situasjon med mangel på kvalifisert arbeidskraft er det viktig at flere bedrifter tar i mot, og legger til rette for lærlingplasser.

Det er stor variasjon i arbeidsledigheten innad i fylket, viser oversikt fra NAV. Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Nest lavest i landet

I mars ble det registrert 1.486 helt ledige i Troms. Dette tilsvarer 1,7 prosent av arbeidsstyrken i fylket. Antall arbeidsledige er redusert med 17 prosent, eller 302 personer, om man sammenligner med samme måned i fjor.

For Tromsø kommune er ledigheten redusert med 24 prosent i mars, sammenlignet med mars i fjor. I Tromsø er ledigheten på 1,3 prosent.

Om man sammenligner med andre fylker i landet, har Troms nest lavest arbeidsledighet, sammen med Oppland. Kun Sogn og Fjordane ligger lavere.

Økning i ledige stillinger

Innad i fylket er variasjonen stor. Kvænangen har høyest arbeidsledighet i Troms, med 4 prosent. Lavest er i Storfjord, som har 0,6 prosent ledige.

– Det er fremdeles god tilgang på registrerte ledige stillinger i fylket. 1.182 stillinger ble meldt ledig i mars, og utgjør en økning på 16 prosent i forhold til samme periode i fjor, opplyser Nav i en pressemelding.

Det er flest ledige stillinger innen undervisning, og helse, pleie og omsorg.

Utfordring

Men Nav ser også utfordringer.

- Vi mangler faktisk arbeidskraft. Det er en stor utfordring, eksempelvis innenfor helse, undervisning, bygg- og anlegg, industri og service, forteller Grete Kristoffersen til iTromsø.

Hun forteller at de aktivt jobber mot arbeidsgivere for å fylle etterspørselen.

- Vi ser i større grad at arbeidsgivere er villige til å ta i mot kandidater som kanskje ikke fyller alle kompetansekravene umiddelbart, men i stedet gi dem den opplæringen de trenger. Det er vi veldig glade for. Der kan vi bidra med en meny av virkemidler for å lykkes, eksempelvis arbeidstrening, lønnstilskudd og rådgiving, sier Kristoffersen til iTromsø.

Hun oppfordrer bedrifter som trenger arbeidskraft å ta kontakt med Nav.