Høsten 2017 forlot Jon-Halvdan Lenning stillingen som rektor ved Mortensnes skole for å bli mobbeombud. Nå har han sittet ett år i stillingen, og skriver på årsrapporten som skal presenteres for fylkestinget i oktober.

– Hovedinntrykket mitt er at de aller fleste elevene har det bra. Skolene løser mange mobbesaker selv, men noen elever og foreldre mister tilliten til at skolen kan ordne opp. Da kan jeg hentes inn for å bistå dem, og bidra til å gjenopprette denne tilliten, sier Lenning.

Har fått 132 henvendelser

Siden skolestart 2017 har Lenning fått 132 henvendelser fra en total elevmasse på rundt 26.000. Tall fra elevundersøkelser viser at rundt 5–7 prosent av elevene føler seg utsatt for mobbing gjentatte ganger.

– I min jobb har man selvsagt en visjon om å bli arbeidsledig, men kampen mot mobbing er ikke over. Dette arbeidet må ligge helt fremst i pannen på rektorer, lærere, foreldre og elever nå som skolen starter opp igjen. Vi vet at mange elever møter opp til første skoledag med en klump i magen, og da må skolen ta imot dem med struktur, orden og et varmt blikk. Ikke send elevene ut i en kaotisk skolegård. Det må være voksne til stede som sørger for at det er trygt der.

Skal også jobbe i barnehager

Nytt i år er at mobbeombudet også skal bistå de minste barna, og drive informasjonsarbeid for foreldre og ansatte i barnehagene.

– Jeg har vært en del i barnehagene allerede, og håper at jeg kan bidra til at ansatte og foreldre har øynene åpne for mobbeadferd også i barnehagene. Det er viktig å være klar over at mobbeadferd ofte starter i barnehagen, og da er det viktig å hjelpe barn som viser adferd man bør jobbe med, som for eksempel å utestenge andre. Tas det tak i tidlig så får man utrettet mye, avslutter Lenning.