FpUs nestleder Kristian Eilertsen har fått refs fra Frp på grunn av en rekke anklager om seksuell trakassering mot yngre partimedlemmer, blant annet jenter på 13 og 14 år, slik iTromsø tidligere har omtalt.

Frp har sagt at det er opp til landsmøtet å vurdere om Eilertsen har tillit eller ikke.

foto
PÅ MØTET: Kristian Eilertsen er på landsmøtet og søker ny tillit som 1. nestformann. Han vil ikke kommentere saken overfor iTromsø. Foto: Martin Lægland

Skal være trygt

Frp-leder Siv Jensen deltok på landsmøtet. I sin hilsningstale adresserte Jensen #MeToo og oppropet i FpU om at det ikke er trygt for unge jenter i FpU og Frp.

– Det er viktig det oppfattes trygt å være med i FpU. Jeg forventer faktisk at alle som har tillitsverv er gode forbilder. Som tillitsvalgte og folkevalgte har vi et ansvar med å gå foran som gode rollemodeller. Vi skal forvente mye av våre tillitsvalgte. De har et ansvar. Det skal være trygt å være med i vår bevegelse. Det blir det ikke av seg selv. Derfor må vi sikre en god organisasjonskultur, og det skal være like trygt å være ung jente som voksen mann i FpU, sier Jensen.

Jensen tok også selvkritikk for deler av håndteringa av varslersakene, men irettesatte FpUere som har sagt at det er utrygt for unge jenter å være med i FpU.

– Det er av og til ting som jeg skulle ønske aldri skjedde. Kanskje fordi jeg er kvinne, men først or fremst fordi jeg er leder av Frp. Og jeg tåler kritikk. I enkelte saker har vi ikke gjort nok, og vi skal bli flinkere. Men hvis det er en ting jeg ikke tåler er det når folk sier det ikke er trygt. Vi har retningslinjer, og det har vært tema på alle fylkesårsmøter.

– Det vil aldri være bra nok om ikke hver enkelt tillitsvalgt tar det ansvaret det er å følge med. Det er ikke organisasjonskultur eller alkohol som står bak ugjerninger. Det er det enkeltpersoner som gjør. Vårt ansvar er å forebygge. Det ansvaret tar jeg, men det forventer jeg at alle andre også gjør, slår Jensen fast i sin tale.

- Alle saker har flere sider

Etter landsmøtet utdypet Jensen til iTromsø:

- Som jeg sa til landsmøtet - vi tåler kritikk for at alt ikke er perfekt. Det er sånn vi utvikler vår organisasjon. Jeg er uenig i at det er utrygt for unge jenter i Frp. Jeg synes det er leit om man opplever ubehagelige hendelser i FpU. Derfor er det viktig med et regelverk, sier Jensen.

- Hva tenker du om at FpU nå kan gjenvelge en nestleder som som har brutt partiets etiske regelverk, og fått refs for seksuell trakassering av organisasjonsutvalget?

- Dette er jeg helt sikker på at FpU klarer å håndtere på en utmerket måte. Nå har vårt organisasjonsutvalg gått grundig gjennom sakene de har hatt til behandling. De er nå ferdigbehandlet, og jeg tror det er viktig å minne om at alle saker har flere sider. Nå er altså behandlingen ferdig, men jeg og vårt organisasjonsutvalg saksbehandler ikke enkeltpersoner i media.

- En av varslerne fortalte i mars at hun har meldt seg ut av partiet på grunn av at hun mente hun ble dårlig behandlet etter hun varslet. Hva sier det om håndteringen av saken?

- Jeg har respekt for at ulike mennesker tar ulike valg. Jeg har ikke noe mer å si til det.

Splittet organisasjon

Anklagene mot Eilertsen har bidratt til å splitte ungdomspartiet. Han er en av de fremste lederne i den konservative fløyen i FpU, mens både leder Bjørn Kristian Svendsrud og 1. nestformann Andreas Brännström regnes som liberale.

Kristian Eilertsen var i flere år leder i Troms FpU. Han er også folkevalg til både Harstad kommunestyre og Troms fylkesting.

Eilertsen beskrives internt som et stort politisk talent. Han har tette bånd til flere av Frp-toppene i nord. Blant annet skal nåværende fiskeriminister Per Sandberg ha utøvd sterkt press mot partiet (Nordlys) for å få ansatt Eilertsen som trainee på i partiets Stortingsgruppe 2013.

Frps håndtering av varslersakene har ført til sterk kritikk mot partiet internt. Blant annet startet Hordaland FpU et opprop mot håndteringen, som ledelsen i Troms FpU har stilt seg bak.

– Selv om man har et stort politisk talent må man ta konsekvensene av egne handlinger. Alle må behandles likt når regelverk brytes, uavhengig av posisjon og erfaring, uttalte Leder i Troms FpU, Malin Nordheim til iTromsø.

Eilertsen deltar på møtet, men vil ikke kommentere saken ovenfor iTromsø.