Nylig fortalte iTromsø historien om tromsømannen Hans Erik Jensen (70) og hans kamp mot Pasientreiser Tromsø. Pensjonisten ble – i forbindelse med en spesiealistundersøkelse på Aker sykehus – bedt om å ta første fly ned og siste hjem. På den måten ble utgiftene for staten billigst.

En plage

– Jeg skjønner at det kan være et urimelig krav for enkelte – spesielt eldre med betydelige helseplager. Når Jensen til slutt velger å ta andre fly og ikke får dekket dette fullt ut, er det grunn til å stille spørsmål om regelverket Pasientreiser benytter er for firkantet.

Derfor vil Ap-politikeren stille spørsmål i Stortinget i håp om å få fram om det virkelig er slik at pasienter – unge som gamle – må benytte spesielle flyruter for å få utgiftene dekket fullt ut.

Benekter avtale

– Jeg har allerede sjekket dette med Widerøe som benekter at de har en slik avtale med Pasientreiser. Nå gjenstår det å finne ut hva SAS og Norwegian sier om saken, sier Knutsen.

Troms-representanten var i forrige regjering medlem av helse- og sosialkomiteen på Stortinget. Da jobbet hun mye for å rydde opp i regelverket – blant annet med å forenkle prosessene.

Gå dypere inn i

– Slik jeg ser saken, er det all grunn til å gå dypere inn i regelverket og retningslinjene Pasientreiser jobber under. Jeg har i årenes løp kommet over mange historier. Og stort sett dreier det seg om det samme som Hans Erik Jensen er blitt utsatt for.

– Det kan ikke være slik at syke mennesker, som trenger medisinsk hjelp andre steder, skal bli sykere på grunn av reisen. Det må være mulig å få til smidige løsninger hvor reisetiden minimaliseres.

Må ryddes opp

Ifølge Tove Karoline Knutsen må også fastlegene og andre i helsesystemet bli flinkere til å tilrettelegge reiser – eventuelt tydeligere gi beskjed hva som er nødvendig. I det ligger også spørsmålet om pasienten trenger annen transport – eksempelvis taxi.

– Stadig nye episoder viser med all tydelighet at det må ryddes opp. Den sittende regjeringen har også gjort sitt, men ennå gjenstår mye. Samtidig er det nødvendig å presisere at Pasientreiser er til for pasientene og at smidighet fra tid til annen kan være nødvendig, sier Knutsen.

foto
faksimile: Dette oppslaget hadde i Tromsø tidligere denne måneden – etter at tromsøpensjonisten Hans Erik Jensen fikk halvert reisekostnadene sine.