Før jul sendte styrelederen i borettslaget en bekymringsmelding til kommuneoverlege Trond Brattland. Da ble det bedt om et hastevedtak og en offentlig inngripen i et forhold hvor en beboer med psykiske plager trengte hjelp.

Flere branntilløp

Styret viste til totalt fire branntilløp i mannens leilighet. Det første inntraff for syv år siden da et stearinlys ble veltet. I løpet av sommeren og høsten i fjor måtte brannmannskapene rykke ut hele tre ganger.

Styret skriver videre at bare tilfeldigheter gjorde at ingen ble skadet i brannene. Mannens bolig ligger i en trehusrekke bestående av syv boenheter. I samtlige tilfeller var det naboer eller tilfeldige forbipasserende som oppdaget og varslet om brannene.

Stor fare

Borettslagets styre konkluderte med at vedkommende var en betydelig trussel for resten av beboerne.

I tillegg skapte brannene frykt. Det gjorde at styret også bestemte seg for å foreta tvangssalg av leiligheten for å bli kvitt problemet.

Kommuneoverlege Trond Brattland reagerte umiddelbart på bekymringsmeldingen og satte mannens fatlege på saken. Brattland gjorde det også kjent at dersom ikke mannen underla seg en medisinsk undersøkelse, ville tvangstiltak bli iverksatt.

Foreløpig ordning

Jurist Ronny Jørgensen i Bonord har bistått borettslaget i saken:

– Jeg kan bekrefte at saken er midlertidig løst ved at helsevesenet har tatt hånd om personen det gjelder. Det betyr ikke at tiltaket er endelig. Derfor ser vi i samarbeid med borettslagets styre på en løsning som kan bli permanent, sier Jørgensen.