Universitetet i Tromsø skriver på sin hjemmeside at alt tyder på at det til høsten vil komme mange nye kvinnelige studenter til Det helsevitenskapelige fakultet, UiT, som har studietilbud inne alle helseprofesjoner.

Det er ikke nødvendigvis utelukkende positivt. Instituttleder for psykologi, Ingunn Skre, er litt bekymret over den skjeve kjønnsfordelingen innen psykologi.

– Årsstudiet i psykologi har overtall av jenter, men profesjonsstudiet vårt, som utdanner psykologer, har en enda større jentedominans: Varierende mellom 70 og 85 prosent kvinnelige studenter, utdyper Skre til UiT.

– Befolkningen trenger psykologer av begge kjønn. Men også for fagets utvikling, er det viktig med kjønnsbalanse. Institutt for psykologi støtter en forsiktig kjønnskvotering som sikrer minst 30 prosent av det underrepresenterte kjønn, sier hun.

10 mannlige helsesøstre

Prodekan utdanning, Geir Lorem, er enig i at det kan bli et problem når det blir lite menn i helsesektoren.

– Vi har behov for kjønnsbalanse innenfor helsefagene. For eksempel helsesøstre. Der er det overveldende overvekt av kvinner, men målgruppen deres er alle barn og ungdom i Norge – både gutter og jenter. Det vil derfor være ønskelig å rekruttere flere menn inn i denne typen profesjonsutdanninger, sier han.

Medisin: Guttemangel er ikke det største problemet

Når det gjelder medisinstudiet ved UiT, viser tall fra Samordna opptak at 67 prosent av søkerne er jenter. Likevel vil ikke ledelsen innen medisinstudiet kaste seg inn i en diskusjon om kjønnskvotering riktig enda.

– Vi har oppmerksomhet rettet mot den skjeve kjønnsbalansen når det kommer til legeutdanningen vår, men overvekten av kvinnelige studenter er ikke den største utfordringen hos oss i Nord-Norge. Vårt fokus er å skaffe tilstrekkelig kvalifisert helsepersonell til landsdelen, også til de små kommunene, sier Inger Njølstad, prodekan utdanning medisin og odontologi til UiT.

Hun presiserer ovenfor UiT at den største utfordringen til helsevesenet er mangel på sykepleiere, både i primær- og spesialisthelsetjenesten.