– Det har flatet ut. Vi var litt bekymret en stund, men så har vi fått en liten vekst på innenlandstrafikken, sier Ivar Helsing Schrøen, kommersiell sjef ved Tromsø lufthavn.

Han forteller at en nedgang i flytrafikken var forventet.

– Vi så ganske tidlig at det kom til å flate ut. 2014 var en veldig godt år med mye aktivitet og vi regnet derfor med en utflating og en liten nedgang. Vi så også at utenlandstrafikken ville gå tilbake ganske kraftig på grunn av kutt i tilbudet.

Chartertrafikken svikter

Han trekker fram januar som en skuffende måned for innenlandstrafikken, med en tilbakegang på 6,8 prosent, mens utenlandstrafikken hadde en oppgang på 36 prosent.

Nå er det derimot utenlandstrafikken som ser den største nedgangen.

– Det svikter litt med chartertrafikken ut fra Tromsø, og vi ser en nedgang i charterturer med direkte avgang fra Tromsø. Det skyldes blant annet kutt i tilbudet til Tyrkia sammenlignet med 2014. Det er nærliggende å tro at det er på grunn av urolighetene der.

– Vi ser også at turoperatørene smaler inn sesongen. Før startet de med charterturer til kjente og kjære reisemål i mai, mens de i år har startet senere – i slutten av juni – og avslutter tidligere. Sommeren i fjor var også veldig bra, og da er det naturlig at det går litt ned i år.

Mindre attraktivt

I tillegg til at tilbudet har blitt mindre og smalere, kan det ifølge Schrøen se ut til at tromsøfolk enten velger en annen type ferie eller reiser fra andre steder.

– Da kan man jo stille spørsmål ved hvor attraktivt Tromsø blir for turoperatørene på sikt, sier han.

Schrøen legger til at man har sett en nedgang i flytrafikken over hele landet i sommer.

– Vi merker knekken i olje- og gassindustrien. Det kommer vi ikke utenom selv om vi ikke merker det like godt som for eksempel Stavanger.

Strengere regler

Lufthavnsjef Jonny Andersen uttalte seg til iTromsø i mai om charternedgangen før sommeren. Han forklarte nedgangen i utenlandstrafikken med kraftig fall i chartertrafikken som følge av hardere konkurranse fra de etablerte selskapene, bookingmulighetene for både hotell og fly på internett og noe mer restriktive regler for skolefri.

– Tidligere hadde vi sterk chartertrafikk fra mars til sommeren og til langt ut på høsten. Slik er det ikke lenger, etter at skolene har blitt mer restriktiv med når elevene får fri i skoleåret.

Kommunikasjonsansvarlig i Star Tour, Nora Aspengren, forteller at tilbudet i sommersesongen 2015 og 2016 er kortet ned sammenlignet med tidligere da sesongen var noe lengre.

– Nå flyr vi kun høysesong fra Tromsø lufthavn. Dette har nok noe å gjøre med at flere reiser kun i skolens sommerferie. Vi flyr til Kreta i Hellas og Antalya i Tyrkia direkte fra Tromsø, og vi opplever at pågangen har vært stabil de siste årene, sier Aspengren.

Kutt i tilbud

I tillegg til svikten i chartertrafikken har også flyruten til Murmansk falt ut. Ruten skal ha blitt lagt ned på grunn av økonomiske årsaker.

– Det er veldig synd. Ruten har på det meste hatt tre avganger i uken året rundt, og vi hadde håpet de skulle klare å fortsette.

Ifølge Schrøen stoppet flygingene på den over 20 år gamle flyruten mellom Arkhangelsk, Murmansk og Tromsø i november/desember i fjor.

– Planen var at den skulle starte opp igjen, men så langt har man ikke lykkes med å stable den på beina og det ser ikke lyst ut.

Nytt av året er også at Norwegian har kuttet i rutetilbudet til London, som nå har blitt en halvårsrute med avganger i vinterhalvåret. Dermed var det ingen flyginger direkte til London fra Tromsø i sommer.

Kommunikasjonsrådgiver Astrid Mannion uttalte i november i fjor at bakgrunnen for at halve ruten legges ned er at den ikke har vært brukt nok i perioden april til oktober.

På vei opp

Schrøen peker imidlertid på at aktiviteten på innlandsflyvningene nå er på vei opp.

– September var en god måned for innenlandstrafikken. Vi har flere avganger og god tilgjengelighet til Oslo og vi ser en oppgang i flytrafikken til Hammerfest, noe som er positivt. Etter sommeren har vi hatt god aktivitet på innenlandssiden og nå venter vi på at nordlystrafikken skal slå til i november og desember, sier han og fortsetter:

– Vi håper at den positive utviklingen fortsetter i innenlandstrafikken. Når det gjelder utenlandstrafikken, vil nok en del passasjerer komme via flyginger fra Oslo når nordlyssesongen begynner.