Det dreier seg om flere avløpssluker som er plassert i nye og markerte sykkelfelt, der rillene i slukene er plassert i kjøreretningen.

Skandfer omtaler slukene som «dødsfeller», og sier de kan være farlige for syklister med tynne dekk.

– Jeg er lege og har sett hvor alvorlige sykkelulykker kan bli. Dette må vi gjøre noe med, sier han.

Ber kommunen ordne opp

Ifølge Venstre-politikeren finnes disse flere steder i byen.

– Blant annet i sykkelfeltet i Kirkegårdsveien ved Kongsbakken, sier Skandfer.

Han ber derfor kommunen om å ordne opp i problemene.

– Nå som sykkelsesongen på alvor har kommet i gang, må vi få gjort noe med saken, sier han.

Sjur Melsås, sykkelplanlegger i kommunen, sier at det vil ta tid før problemet utbedres.

– Vi har per i dag ingen penger til å utbedre, men en oppgradering av sykkeltrasé i Kirkegårdsveien, Huldreveien og Langnesbakken ligger inne i planene til Tenk Tromsø, sier han.

Har ikke penger

Melsås sier at det i planene er satt av 40 millioner kroner til å skape en sykkelåre over øya

– Da vil det bli laget nye felt, avgrensing med kantstein og heving av nivået på slukene, sier sykkelplanleggeren.

Ifølge ham er det ikke hovedsakelig langsgående riller som er farligst.

– Det som er farligst med denne typen sluker, er at det blir en stor nivåforskjell mellom sluken og den omgivende asfalten, sier Melsås.

Han sier den gamle typer sluker skaper problemene.

– Det er gamle «tromsøsluker» som det ikke er mulig å heve i forbindelse med nyasfaltering, slik den nye typen er, sier han.