Det sier Marit Einejord, kommunikasjonsrådgiver hos UNN.

- I dag skrives de to siste av totalt fire pasienter med påvist MRSA-bakterie ved nyfødt intensiv UNN Tromsø ut fra sykehuset. De to andre ble overført til sykehus i sitt hjemmehørende nærområde i forrige uke, skriver Einejord i en e-post til iTromsø.

Samarbeid med smittevernavdelingen

Siden utbruddet ble bekreftet 26. august har ingen av de øvrige pasientene som har vært tilknyttet avdelingen fått påvist smitte. Avdelingen åpnes i samarbeid med smittevernavdelingen.

- I slutten av forrige uke mottok UNN melding om to nye positive prøver av MRSA-bakterie på utskrevne pasienter. Disse ble skrevet ut før bakterien ble bekreftet ved nyfødt intensiv 26. august. Totalt er 59 pasienter inneliggende i perioden 1. juni – 25. august tilskrevet og oppfordret om testing hos fastlege, skriver Einejord i e-posten.

Uvisst om ansatte

Hun kan i dag ikke si noe om hvorvidt de smittede ansatte fortsatt er smittet, og med det ikke i stand til å jobbe mot pasienter.

Den aktuelle bakterien er gule stafylokokker som har utviklet resistens mot alle betalaktamantibiotika. Enkelte stammer av bakterien kan i tillegg være resistente mot flere andre typer antibiotika, ifølge UNN.