Norge er et av landene som er kommet lengst i verden når det kommer til å oppdage og overvåke oljesøl.

En av grunnene er at man i flere år har drevet fullskala øvelser utenfor Stavanger der oljebransjen og Kystverket har samarbeidet om kontrollerte oljeutslipp.

Tidligere har dette hovedsakelig dreiet seg om å teste ut oppsamling av olje med hjelp av lenser og annet verneutstyr.

Overvåking og analyse

UiT har i flere år deltatt i øvelsene for å teste ut satellittovervåkingssystemer, men nå skal også NASA være med.

– I år skal NASA delta med et avansert overvåkingsfly som vi skal bruke til overvåking, men også til analyse av oljeutslippene, forteller Camilla Brekke, førsteamanuensis i fysikk og teknologi ved UiT.

Forenklet kan forskningen forklares slik:

Olje av forskjellig type slippes ut i havet på Friggfeltet. Oljen får spre seg over et større havområde der satelitter og radarflyet – som opererer med forskjellige typer radar – kontrollerer og analyserer hvordan utslippene oppfører seg.

Bedre beredskap

– Om vi kan lære oss hvordan oljen oppfører seg, hvordan vi kan finne de høyeste konsentrasjonene – og analysere hvilke typer olje det handler om så kan vi spisse vår oljevernberedskap, sier Brekke.

Forskerne ønsker også å se på hvordan forskjellige typer olje påvirkes av vind, vann og andre fysiske forhold – og hvordan man kan følge denne påvirkningen med hjelp av satellitter av forskjellig type.

Gjesteforskere

Samarbeidet mellom NASA og Universitetet i Tromsø kom i stand etter at Brekke var gjesteforsker ved NASAs Jet Propulsion Laboratory (JPL) i California i 2012.

– Vi begynte å snakke om å samarbeide om konkrete forskningsprosjekt der vi brukte radar – og nå er de her, sier Brekke.

Unikt i verdensmålestokk

To forskere fra NASA er i Tromsø denne uken for å forberede øvelsen i Stavanger.

Ifølge Brekke er fellesprosjektet nybrottsarbeid.

På sikt håper hun at resultatene fra forskningsprosjektet skal føre til felles publisering.

– Det er unikt i verden, og det er kjempeartig at vi har fått det til, sier hun.

foto
FULLSKALA: I mange år øver oljebransjen og Kystverket på oljevernberedskap. Foto: Stine Skrunes, UiT. Foto: Stine Skrunes, UiT.
foto
OLJESØL: I øvelsene slippes det ut kontrollerte mengder olje i havet. Foto: Stine Skrunes Foto: Stine Skrunes
foto
OVERVÅKINGSFLY: Dette avanserte overvåkingsflyet fra NASA skal brukes i oljevernøvelsen. Foto: NASA. Foto: JIM ROSS