Onsdag la Statens Vegvesen fram en – visstnok midlertidig – rapport om hvordan man ser for seg en innføring av bompenger i Tromsø.

I rapporten skisseres seks forskjellige alternativer der det mest ytterliggående inneholder åtte såkalte trafikksoner der det skal settes opp i alt 18 kontrollpunkter får å ta inn bompenger.

Vil unngå trafikklekkasje

Grunnen til at det legges opp til så mange bomstasjoner er at man skal få kontrollerbare grenser mellom de forskjellige sonene.

Å ha 18 bomstasjoner vil være relativt kostnadskrevende sammenlignet med alternativet som har færrest – tre trafikksoner, med tre bomstasjoner på Tromsøbrua, Sandnessundbrua og i Tromsøysundtunnellen.

Noen av de foreslåtte 18 bomstasjonene vil neppe innbringe særlig mye penger, de settes opp for å hindre at det skal bli trafikkvekst og trafikklekkasje på småveier.

Å passere en bomstasjon vil koste enten 15 eller 30 kroner avhengig av når på døgnet dette skjer. Det vil være dyrere i rushtiden om morgenen og ettermiddagen.

– Skaff dere Autopass

Irene Skaue i Statens vegvesen sier at hvert enkelt bompengeprosjekt vil være lokalt sydd sammen, men at det stort sett vil fungere likt over hele landet når det kommer til innkrevingen.

– Det som skiller vil som oftest være antall stasjoner, rabattordninger og maksgrense, sier hun til iTromsø.

Hun viser til de nye bompengeprosjektene i Harstad og Bodø som har noe forskjellige rabattordninger og avgifter, men der innkrevingen skjer via samme system – brikker fra Autopass.

– Du kan bruke Autopass over hele landet. Derfor oppfordrer vi alle til å skaffe brikker – da får man alle rabatter, og man trenger ikke å tenke på betaling når man kjører rundt i landet, sier Skaue.

Helautomatisert

Om man bruker brikke er det dessuten billigere å kreve inn penger slik at innkrevingskostnadene blir lavere.

* Bompengene vil bli krevd inn automatisk via avlesing av en bompengebrikke som plasseres i bilen.

* Ved å ha brikke vil det bli gitt 20 prosents rabatt på avgiften.

* Det blir ikke gitt rabatt til tunge kjøretøyer, og for slike blir det dobbel avgift.

* Brikken vil gjøre det mulig å passere ubegrenset antall bomstasjoner i løpet av en time.

* Det settes et tak på 80 passeringer i løpet av én kalendermåned – deretter blir det gratis.

Kan bli dyrt for besøkende

For tilreisende til Tromsø kan systemet bli kostbart – om de ikke skaffer seg brikke eller en Autopass-avtale på forhånd. Uten dette vil de nemlig ikke omfattes av rabatt eller timegrense.

I forslaget for Tromsø skriver veivesenet:

«Det vil kreve et omfattende informasjonsarbeid i Tromsø og omlandskommunene rundt Tromsø for å sikre at noen ikke får urimelig stor belastning hvis de ikke har brikke. Dette vil kreve god skilting og informasjon på innfartsveiene til Tromsø, samt muligheten for å skaffe seg brikke/Autopassavtale før man kommer inn i bompengesystemet.»

– Vi kommer til å ha ordninger med såkalte visitors payment for utenlandske biler som oppholder seg i Norge i mindre enn to måneder, sier Skaue.

foto
AUTOMATISERT: Har du bombrikke i bilen vil du få rabatt – og brikken vil gjelde i hele landet. Foto: Tomas Rolland