RÅDHUSET: – Vi er litt forsinket med dette arbeidet. Vi har vært nødt til å forskyve jobben litt ettersom vi har skiftet styringsmodell i kommunen, sier administrasjonssjef Britt Elin Steinveg til iTromsø.

Ifølge henne vil det bli lagt fram en sak til politisk behandling i løpet av høsten der kjøreplanen for det omfattende resultatforbedringsprogrammet skal gjennomføres.

– Jeg regner med at vi skal kunne ha en gjennomgang av prosjektet med politikerne i løpet av oktober – og fatte et vedtak om rammene i løpet av høsten, sier Steinveg.

Vedtar rammene

Da vil man vedta rammene og de overordnede tingene, sier hun videre. Det konkrete innholdet i forbedringsprogrammet må vedtas senere.

– Vi vedtar «paraplyen» i 2016 og implementerer vedtakene i 2017, sier hun.

– Vi må også vedta en ny politisk forankring av prosjektet. Tidligere var det byrådet som «eide» prosjektet, men nå foreslår vi at formannskapet skal være prosjekteier som vi skal rapportere til, sier Steinveg.

I forrige uke la hun fram en prognose for den kommunale økonomien i 2016 – den såkalte Økonomirapport II. Tallene var langt fra noen lystig lesning. Det ligger an til et merforbruk på knappe 60 millioner kroner.

Akutte tiltak

Det er vel å merke etter at man har regnet inn økte skatteinntekter – samt lavere kostnader for lønn, pensjon og bankrenter.

Det rene merforbruket var på nesten 110 millioner kroner, hvorav knappe 100 millioner kroner kom fra én sektor: Helse og omsorg.

Her har man allerede skissert en rekke tiltak som skal settes i gang uavhengig av forbedringsprogrammet.

– Vi skal se på organisering av tildelingskontoret (enheten som vedtar tildeling av helse- og omsorgstjenester, red.anm.), sier Steinveg.

Nødbremsene innenfor sektoren er satt på når det kommer til ansettelser, innkjøp, reising, kurs og konferanser. Her må pengebruken helt opp på etatsjefnivå for å kunne gjennomføres.

Behandles i formannskapet

Politikerne i formannskapet vil bli orientert om økonomirapport II i tirsdagens møte. Der vil man også få informasjon om de akutte og mer langsiktige tiltakene som Steinveg ønsker å igangsette i påvente av at forbedringsprogrammet blir vedtatt.

– Hun sier at den nye styringsgruppen for prosessen – som overtok etter ny styringsmodell – kun har hatt et eneste møte.

Nå skal imidlertid gruppen i gang med en hektisk arbeidsperiode som skal munne ut i innsparinger/inntektsøkninger på til sammen 205 millioner kroner.

– Det er skyhøye forventninger til forbedringsprogrammet, og det er for så vidt en klar bestilling om at vi skal hente inn 205 millioner kroner, sier hun.

foto
ORIENTERES: Formannskapet skal få ta del av økonomirapport II i tirsdagens møte.