Tidligere i vinter åpnet det nye krematoriet med tilhørende livssynsfleksible seremonirom ved Sandnessund gravlund på Kvaløya.

Bygget har kostet kommunen 84 millioner kroner, og marker slutten på en lang kamp for flere av byens tros- og livssynsorganisasjoner som har kjempet for nøytrale seremonirom.

foto
Reagerer: Sissel Elisabeth Nordnes i Human-Etisk Forbund forteller at folk velger bort de livssynsfleksible seremonirommene på grunn av navnet på bygget.

Problematisk navneforslag

Problemet oppsto i dét kommunen skulle døpe bygget. Tromsø kommune foreslo navnet «Tromsø krematorium», og reaksjonene lot ikke vente på seg. I henhold til lovverket fikk publikum to måneder på å komme med sine egne navneforslag med frist til 7. april.

Flere fryktet at forslaget til kommunen ville «skremme» folk fra å bruke seremonirommene tilknyttet bygget, og det er nettopp dét som har skjedd.

– Jeg har opplevd at folk har valgt bort både å gifte seg og gjennomføre navnefester i lokalet fordi de ikke vil skrive på invitasjonen at det skal være i et krematorium. Selv om navnet enda ikke er vedtatt, så har det begynt å feste seg, og uansett om selve seremonien skal være i «Nordlyssalen» så må de forklare hvor denne salen ligger på invitasjonen, sier Nordnes, som jobber som lærer og vigsler for Human-Etisk Forbund.

Frustrerende

I forrige uke så hun en dødsannonse med invitasjon til minnestund i nettopp «Tromsø krematorium», noe hun synes er smått usmakelig.

– Jeg føler det er helt åpenbart at seremonirommene og den delen av bygget burde ha et eget navn. Det er et stort bygg, og krematoriet er kun en liten del av det, så jeg kjenner jeg blir veldig frustrert over at man i kommunen ikke ser hvilke assosiasjoner som dukker opp og problemstillingen, sier Nordnes.

– Disse rommene skal være livssynsfleksible å kunne brukes av ikke-religiøse, muslimer, kristne og alt der imellom til alle høytidelige stunder. De færreste ønsker å ha sine samlinger i et krematorium. Vi har kjempet for å få disse rommene i mange år og for at de skal kunne brukes av alle, så det er nesten sånn at jeg ikke klarer å tro at dette er et seriøst forslag fra kommunen.

foto
Livssynsfleksibelt: Seremonirommene skal kunne brukes av alle religioner og ikke-troende til høytidelige samlinger. «Nordlyssalen» har en minimumskapasitet på 150 mennesker.

Jobber med å samle navneforslagene

På tross av at fristen for å sende inn navneforslag gikk ut 7. april, har ikke Tromsø kommune samlet forslagene enda, og saken er dermed en stund unna å bli behandlet.

– Vi jobber med å lage en samlet oversikt over alle navneforslagene, det er mange forslag med kommentarer og merknader. Siden det har kommet mange navneforslag, må disse vurderes og vi må sende de til tilråding hos Stedsnavntjenesten, slik vi gjør med alle navnesaker. Når tilråding er gitt, vil saken tas opp til behandling i formannskapet, sier Gro Agnethe Stokke, kulturvernrådgiver i Tromsø kommune.

At prosessen er tidkrevende gjør saken mer prekær, mener Nordnes:

– Jeg frykter at skaden allerede har skjedd. Flere har allerede tatt i bruk navnet «Tromsø krematorium», og det slikt navn fester seg kjapt, men tar desto lengre tid å kvitte seg med.

– Burde reflekterer hele innholdet, ikke bare krematoriet

Prosjektleder for det nye bygget i Tromsø kommune, Karin Rendahl, synes det er synd om folk velger å ikke bruke bygget på grunn av navnet.

– Min personlige mening er at bygget burde ha et navn som reflekterer hele innholdet, ikke bare krematoriet. Jeg har vært involvert i hele prosessen med programmeringen av bygget og hatt dialog med blant annet Human-Etisk Forbund fra starten av. Dette bygget er så mye mer enn bare et krematorium, så da er det sørlig om folk velger å ikke ta bygget i bruk på grunn av navnet, sier Rendahl.

– Ingenting er avgjort

Avdelingsdirektør for næring, kultur og idrett i Tromsø kommune, Bjarte Kristoffersen, har tidligere uttalt følgende i saken om navneforslaget:

– Vi har valgt navnet Tromsø Krematorium fordi det er et enkelt og konkret navn som forklarer hva bygget er. Jeg ser problemstillingen ved at også andre ting skal foregå i bygget, og vi skal se på alle innspill vi får inn i form av forslag. Ingenting er avgjort.