Onsdag ble SpareBank 1 Nord-Norges regnskap for 2. kvartal 2015 offentliggjort.

De legger fram et solid resultat på 684 millioner kroner før skatt per andre kvartal.

Det skriver banken i en pressemelding.

200 mill. mindre

SpareBank 1 Nord-Norge forklarer det gode resultatet med god drift, moderate tap og god økonomisk utvikling for landsdelen.

- Jeg synes resultatet er solid og godt. Vi har bra drift i konsernet og det ligger bra an i nord-norsk økonomi. Vi ser ingenting til det nasjonale tilbakeslaget, sier konsernsjef SpareBank 1 Nord-Norge til iTromsø.

Etter første halvår i fjor hadde banken et overskudd før skatt på 897 millioner kroner, mot 497 millioner kroner første halvår 2013.

- I fjor hadde vi en engangsgevinst da betalingstjenesten Nets ble solgt ut, så alle banker fikk en slik engangsgevinst i fjor. Hvis vi korrigerer for det, er vi på samme nivå med i fjor, forklarer Janson.

Kampen om boliglånskundene

SpareBank 1 Nord-Norge varsler at de skal skjerpe kampen om de nordnorske boliglånskundene.

- Det vi merker er at kampen om boliglånskundene er knalltøff, kanskje særlig i Tromsø. Og vinneren i den kampen, det er kundene. Den kampen skal vi være engasjert i og vi skal vinne den, sier Janson, og vil bruke bankens tilstedeværelse i byen til dens fordel.

- Vi er ikke bare en nettbank eller telefonbank. Vi er tilstede, og det tror jeg er veldig viktig.

Moderne løsninger

Janson trekker også fram fram at banken vil modernisere virksomheten.

- Kundeadferden er i hurtig endring. Gjennom den landsdelsdekkende SpareBank 1 Alliansen investerer vi tungt i teknologi. I bankvesenet har det jo slått inn for fullt med mobile løsninger, og i vår lanserte vi jo vår klokkebank. Blant annet eksperimenterer vi videre med, har videovisning av boligsalg hos eiendomsmegler og vi jobber internt for å forenkle prosessene, utdyper konsernsjefen.

Men klokkebanken har så langt ikke slått skikkelig an.

- Vi har ikke fryktelig mange kunder på det nei, men det handler om å utvikle slike løsninger. Det er tøft og artig, og det gir oss viktig læring. Men det er ikke slik at klokka har tatt over mobilbank, det er det ikke.

Følger veksten i landsdelen

SpareBank 1 Nord-Norge har en kapitaldekning på 13 prosent per andre kvartal.

Dette er godt innenfor myndighetenes krav til egenkapital i finansbransjen. - SpareBank 1 Nord-Norge har høy egenkapital. Dette gjør oss i stand til å håndtere skjerpede myndighetskrav og følge veksten i landsdelen, sier Janson.