Et flertall bestående av Ap, SV, MDG og Rødt vedtok i desember 2016 å boikotte israelske varer som er produsert i okkuperte palestinske områder, med begrunnelse om at det strider mot Tromsø kommunes etiske retningslinjer.

I tillegg vedtok kommunestyret å oppfordre innbyggerne i Tromsø kommune til å gjøre samme boikott, samt at de oppfordret andre kommunestyrer og Stortinget til å vedta handelsboikott inntil staten Israel innfrir vedtatte FN-resolusjoner.

Krevde lovlighetskontroll

Fire representanter fra opposisjonen krevde så at Fylkesmannen foretok en lovlighetskontroll av vedtaket.

I forbindelse med at både Trondheim og Tromsø kommuner har vedtatt boikott, skal UD sjekke om det er i tråd med Norges forpliktelser internasjonalt. Allerede i mars i fjor ble Fylkesmannen klar over at dette lå til vurdering hos UD. Da sa Fylkesmannen at de ville avvente mer informasjon fra UD før de ville ta stilling til vedtakets lovlighet.

Nå, ett år senere, har det fortsatt ikke kommet noen tilbakemelding fra UD.

Fylkesmannen har i et brev fra februar purret på vurderinga fra UD.

– De har ingen sak

Det var Rødt-politikerne Jens Ingvald Olsen og Mads Gilbert som stilte forslaget for kommunestyret. Olsen mener nå at den trege behandlinga i UD er et eksempel på bruk av såkalt filibustertaktikk, altså at vedtak hales ut i tid, og i praksis derfor ikke gjennomføres.

– Vi mener at det ikke har vært grunn til å kjøre prosessen for en lovlighetskontroll, og det at departementet fortsatt ikke har konkludert, viser at de ikke har noen sak. Hadde de hatt det, hadde departementet konkludert for lenge siden, sier han.

Han mener at UD bør legge seg flat, og si at det ikke er noen grunn til å betvile legalitet.

– Det er uhørt at man har 1,5 års behandlingstid. Enten er de fullstendig inkompetente i UD, ellers er det ikke en sak, slår Olsen fast.

foto
LOVLIGHETSKONTROLL: Kristoffer Kanestrøm (Frp) krevde lovlighetskontroll for over ett år siden. Foto: Petter Strøm

Kristoffer Kanestrøm (Frp) er en av dem som har krevd lovlighetskontroll av vedtaket. Han er enig i at dette har tatt for lang tid.

– Jeg har forståelse for at dette er noe som kan ta tid, men når det har gått et helt år, er det på tide å få fortgang på det, sier han.

– Rødt mener dette er filibustertaktikk?

– Det blir deres spekulasjon. Jeg synes ikke at man skal spekulere i det, sier Kanestrøm.

Tror ikke på boikott

Utenriksdepartementet er kort i sin tilbakemelding.

– Vi har mottatt brevet fra Fylkesmannen og vil besvare dette på vanlig måte. Spørsmålet om lovligheten av vedtaket om boikott av varer fra okkuperte palestinske områder er til behandling i departementet, sier kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen til iTromsø.

Han vil ikke kommentere behandlingstida eller påstandene fra Rødt ut over dette.

Daværende utenriksminister, Børge Brende, svarte i november 2016 på et skriftlig spørsmål fra KrF-politiker Hans Olav Syversen, at regjeringen ikke har tro på at boikott vil fungere som politisk virkemiddel i konflikten mellom israelerne og palestinerne.

– Boikott skaper avstand, og regjeringen tror i stedet på dialog og samarbeid for å skape tillit som en forutsetning for å løse konflikten. Norge har nære, langvarige og vennskapelige forbindelser med både israelerne og palestinerne, og ønsker et bredt politisk, kulturelt og økonomisk samarbeid med begge parter.

Sør-Trøndelag fylkesting vedtok handelsboikott av Israel i 2005, men utsatte iverksettelsen av vedtaket i 2006, etter press fra UD.

Israel-boikott har også vært på Bodø-politikernes bord, men de sa nei.