Det nye fylkesmannsembetet får omtrent 260 ansatte fordelt på kontorer i Vadsø, Tromsø, Indre Finnmark og Indre Troms. Alle ansatte får tilbud om å jobbe i den nye organisasjonen, og ingen må bytte arbeidssted. Det skriver Fylkesmannen i Finnmark i en pressemelding torsdag.

Ledes fra Vadsø

Hovedsetet blir i Vadsø, der fylkesmannen og en assisterende fylkesmann skal ha sine kontorer. Det skal også være en assisterende fylkesmann med kontor i Tromsø, for å ivareta stedlig ledelse der.

Fire avdelinger skal ledes fra Finnmark og tre fra Troms. I Finnmark skal justis- og kommunalavdelingen, helse- og sosialavdelingen, miljøavdelingen og reindriftsavdelingen holde hus. I Troms finner vi oppvekst- og barnevernavdelingen, landbruksavdelingen og administrasjonsavdelingen.

– Rigget for framtiden

Fylkesmennene i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker og Ingvild Aleksandersen, mener organiseringen viser et embete som er rigget for framtiden. De mener organisasjonskartet gir grunnlag for enda bedre tjenester til kommuner og innbyggere.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben som leder for det nye embetet. Sammen med den nye ledergruppen, vil jeg bidra til at alle ansatte skal få meningsfulle arbeidsoppgaver også i fremtiden, sier Aspaker.

De to fylkesmennene fikk oppdraget med å slå sammen embetene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet høsten 2017. Sammenslåingsprosessen skal være fullført innen utgangen av 2018.