Onsdag fikk Solbjørg Paulsen (52), Vibeke Olsen (54) og Kim Guttormsen (27) møte Arbeiderpartiets partileder, Jonas Gahr Støre.

De er alle renholdsoperatører i Fagrent og er blant de 58 som står nå i fare for å miste jobben.

Støtter renholdsarbeiderne

Under møtet med partilederen snakket de om situasjonen i Tromsø kommune.

Støre ga sin fulle støtte til renholdsarbeiderne i kommunen og sier at Arbeiderpartiet vil gjøre sitt ytterste for å reversere byrådets vedtak – dersom renholdsvirksomheten privatiseres før et eventuelt maktskifte i byen.

Partilederen beskriver Høyre og Frps vedtak som tuftet på ideologi og ikke noe annet.

– Saken er dårlig utredet og det har vist seg at kommunen ikke vil spare penger på å konkurranseutsette renholdsarbeidet. Skal de private derimot spare, må de enten kutte i pensjon, lønn eller antall ansatte, sier han.

– Et siste stikk

Røymo sier de vil se på lovligheten av vedtaket til byrådet.

– Dersom det er sånn at byrådet vil undertegne kontrakten to dager før et nytt byrådet kanskje skal tiltrå, er det uriktig og lite pent, mener Røymo.

Støre sammenligner situasjonen med de siste ukene i regjering før valget.

– Jeg har sittet i en regjering som trer av. De siste par ukene foretar vi oss ingenting som vil kunne være imot det den mulig påtroppende regjering ønsker, og slik burde det også være i kommunepolitikken. Det er uredelig å komme med et slikt siste stikk mot opposisjonen på denne måten, sier han til iTromsø.

Brev til Erna

Vibeke Olsen er utdannet renholdsoperatør og har jobbet med renhold i Tromsø kommune i 35 år. Hun er en av de 58 arbeiderne som nå frykter betydelige dårligere pensjonsordninger og arbeidsløshet etter at byrådet besluttet å legge den kommunale renholdstjenesten Fagrents arbeid på fastlandet ut på anbud.

I går, under statsminister Erna Solbergs besøk i Tromsø, overrakte Olsen et brev til statsministeren hvor hun skisserte situasjonen for de 58 som nå går en usikker fremtid i møte. «Det er nesten som livet er satt på vent. Jeg ser det på familien og dem jeg jobber sammen med. En av oss sa det god. Jeg har vondt i magen når jeg står opp, og vondt i hodet når jeg tar kveld,» skriver hun.

Erna sa til Olsen at hun ville lese brevet nøye, ifølge Nordlys.

– Hun har ennå ikke svart, sier Olsen.

- Usikkert

- Hvordan opplever dere situasjonen dere nå befinner dere i?

- Det er vanskelig, men vi er glad for all støtten vi får, svarer Solbjørg Paulsen, som har jobbet i kommunens renholdstjeneste i over 20 år.

- Alt er veldig usikkert nå, legger Kim Guttormsen til.

Han frykter at dersom privatiseringen blir et faktum, vil kommunens renholdskompetanse svekkes.

- Nå skal ikke jeg si at renholdsyrket er et statusyrke, for det er det ikke, men vi er alle utdannet og har fagbrev som renholdsoperatører. I dag er dette et fag, og det er i stadig utvikling. Jeg redd for at det vil bli flere ufaglærte arbeidere og mindre kompetanse med private eiere, sier han.