Satser på unge boligkjøpere

Med femti års nedbetalingstid på fellesgjelda, håper Strandvegen Utvikling at førstegangsetablerere lar seg friste av «Himmel og Hav»-prosjektet.

U-form: De 88 leilighetene skal bygges i en u-form, med park mellom og nedenfor leilighetene. Illustrasjon: HK Reklamebyrå 

pluss

Etter at utbygger nylig lanserte hjemmesidene til boligprosjektet på søndre del av Strandkanten, har et par hundre meldt sin interesse til de 88 leilighetene som skal bygges.