Høyre-Erlend og Frp-Anni med klar beskjed til Erna: - Vi forventer at du holder løftet ditt om E8

Erlend Svardal Bøe (H) og Anni Skogman (Frp) mener regjeringen må ha gode nyheter om ny E8 gjennom Ramfjorden når NTPen legges fram i mars.

STÅR PÅ KRAVA: Erlend Svardal Bøe (H) og Anni Skogman (Frp) har et tydelig budskap til regjeringen: ny E8 må være topprioritert i regjeringens NTP som legges fram i mars. Foto: Martin Lægland 

pluss

Erna Solberg lovet i forkant av valget 2013 en veipakke til Tromsø kommune på fem milliarder kroner.