Med dette grepet skal Ramberg endre måten kommunen driver byutvikling

Ragni Løkholm Ramberg inviterer utbyggere og næringslivet inn i byutviklingskomiteen.

INVITERER: Ragni Løkholm Ramberg åpner dørene til rådhuset og slipper utbyggere inn i byutviklingskomiteen for å presentere sine prosjekter. Foto: Ronald Johansen 

pluss

Ramberg skal fremover invitere utbyggere inn i byutviklingskomitémøtene for å presentere deres prosjekter i Tromsø. Målet er tettere dialog mellom næringsliv og politikere, samt å få politikerne i byen involvert i prosjekter på et tidligere tidspunkt i prosessen.