Fylkesråd fremmer innsigelse mot ny E8-trasé i Ramfjord

«Fylkesrådet fremmer innsigelse mot reguleringsplanforslaget for østre trasé i Ramfjord da forslaget etter loven ikke ivaretar automatisk freda kulturminner». Det er innstillingen til fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap) som fylkesrådet skal ta stilling til førstkommende tirsdag.

ØSTRE TRASÉ: Kartet viser ny E8 i rødt. Eksisterende E8 er markert med sort linje. Illustrasjon: Statens vegvesen 

pluss

Planforslaget er for tiden ute til offentlig ettersyn, med frist for innspill 21. juli.