Vil ha slutt på at folk tar seg til rette i friområder

Kommunen har kartlagt både avfallsfyllinger, trampoliner, plener og dukkestuer i offentlige friområder. – Det har få konsekvenser å ta seg til rette og stjele fra fellesskapet, sier prosjektleder Henrik Romsaas i Tromsø kommune.

TAR SEG TIL RETTE: Prosjektleder Henrik Romsaas mener private mange tar seg til rette i friområder med både dumping av hageavfall og utvidelse av plener, uten at det får konsekvenser.  

pluss

På sine mange befaringer i skog og mark oppdager Romsaas at privatfolk tar seg til rette. Hagearealer som grenser til friområder utvides inn på det som er allmennhetens grunn. Nå blir alle ulovligheter nøye registrert via kommunens egen karttjeneste.