Frykter for Nord-Norges sikkerhet

Forsvaret mener at et Nord-Norge uten jernbane blir avskåret fra resten landet, dersom det bryter ut krig.

FORSVARET: Øyvind Ravndal ved Forsvarets operative hovedkvarter sier en nordnorsk jernbane er viktig for beredskapen. Foto: Ronald Johansen 

pluss

Da jernbane til Tromsø ble utredet i 1993, vurderte Forsvaret hva det ville bety for rikets sikkerhet. Nå har de kommet med nye innspill sett fra dagens sikkerhetspolitiske situasjon.