Tema

fredag 26.04 2019

Høy luftforurensning i Hansjordnesbukta

Statens vegvesens målestasjoner på Tromsøya viser at det for tiden er høy luftforurensning ved Hansjordnesbukta og Rambergan.

torsdag 11.10 2018

Debatt

Luftkvalitetsmålingene i Tromsø holder mål

onsdag 03.10 2018

Debatt:

Er tromsølufta farlig for helsa?

Dette spørsmålet er det ingen som kan svare klart på, skriver Stian Håland, utvikler av luftmålingssystemer.

tirsdag 02.10 2018
1

Selv lovlige verdier av svevestøv kan gjøre deg syk

Ifølge ny forskning kan selv luftforurensing langt under EUs grenseverdier øke faren for luftveisproblemer 20 år fram i tid.

mandag 01.10 2018

FAU slo alarm om mugg, råte og skadedyr – nå opprettes det tilsynssak på Tromsdalen skole

Det er påvist dårlig luftkvalitet, funnet mugg, råte, sølvkre og skjeggkre, mens ansatte sliter med helseplager. Nå opprettes tilsynssak på Tromsdalen skole etter anmodning fra foreldre og ansatte.

mandag 30.04 2018

Tromsø holder seg i rødsonen de neste dagene

På grunn av oppholdsvær og tørre veibaner ventes høy luftforurensning i Tromsø mandag og tirsdag.

mandag 23.04 2018

Har du astma? Da bør du være ekstra bevisst i dag

Mandag er det svært dårlig luftkvalitet.

mandag 12.03 2018

I Oslo kjører 91 prosent piggfritt. I Tromsø er andelen betydelig mindre.

Nye tall fra Staten vegvesen viser rekordhøy piggfriandel i Norge, men Tromsø drar ikke akkurat opp landsgjennomsnittet.

fredag 23.02 2018
1

Har gjort 70.000 målinger av luftkvaliteten i Tromsø

De siste ukene har to av Nobinas busser vært utstyrt med luftmålere på taket. Hvert minutt sendes og mottas måledata av Telenor før NORUT laster de ned og presenterer dem på et 3D-kart på nett.

onsdag 03.01 2018

Politikerne positive til piggdekk-pant i stedet for avgift

9. januar skal formannskapet ta stilling til om det skal innføres en panteordning ved skifte fra piggdekk til piggfrie dekk. Politikerne er positive, men mener det må klargjøres hvor pengene skal komme fra.

fredag 08.12 2017

Slår alarm om forholdene på Kvaløysletta ungdomsskole: – Nå er det nok, snart vil ikke foreldre la barna komme mer

Tilstanden på inneklimaet på Kvaløysletta skole er kritisk, og både elever og lærere blir syke. Nå slår flere alarm.

tirsdag 20.06 2017

Foreslår piggdekkgebyr i Tromsø

Kommuneadministrasjonen foreslår å innføre piggdekkgebyr fra og med høsten 2018.

fredag 28.04 2017

Derfor vil kommunen flytte målestasjonen for luftkvalitet

mandag 24.04 2017

Miljødirektoratet

Tromsø er verst i landet på svevestøv

I fjor hadde Tromsø 37 dager der konsentrasjonen av svevestøv i lufta var for høy. Ingen andre byer har verre resultat.

tirsdag 25.10 2016

Nå er lufta i Tromsø så dårlig at den er helsefarlig

Tromsø er en av få byer i Norge, av dem som er oppført hos luftkvalitet.info, som har høy luftforurensning.

torsdag 22.09 2016

Refses for håndtering av luftkvaliteten: Kommunen mangler kunnskap

Fylkesmannen kritiserer Tromsø kommunes håndtering av lokal luftkvalitet. Både manglende kunnskap og dårlig oppfølging ble avdekket under et tilsyn.

søndag 05.06 2016

Tilsyn med luftkvaliteten

onsdag 18.05 2016

Har du en slik? Det kan bidra til mer svevestøv

Norsk Varme oppfordrer Tromsø kommune til å innføre panteordning av gamle vedovner. De fører nemlig til mer svevestøv.

tirsdag 10.05 2016

Kommunen krever at politiet må dele ut piggdekk-bøter

Tromsø kommune har for første gang gitt politiet pålegg om å kontrollere og bøtelegge bilister som fremdeles kjører med piggdekk.