Kommunens etablering av kunstfond skaper reaksjoner

– Noen få millioner til kunst er et beskjedent beløp

Kunstmiljøet mener det er viktig at kommunen satser på kunst, blant annet fordi et riktig kulturliv gjør Tromsø til en bedre by å bo i.

VIKTIG OPPGAVE: Leif Magne Tangen i Tromsø Kunstforening mener at samfunnet satser for lite på kunst, og at det bør satses enda mer. Foto: Privat 

kultur

De neste tre årene skal kommunen bygge for 2,2 milliarder kroner, og nå ønsker administrasjonen at én prosent av denne summen skal brukes til innkjøp av kunst.

Det foreslåtte kunstfondet skal erstatte retningslinjer for utsmykning fra 1984 hvor det står at kommunen skal avsette mellom 0,5 og 1,5 prosent av investeringsmidlene til kunst. Fondet er skissert ut fra hvordan lignende fond er organisert i andre større byer i Norge, for eksempel bruker Trondheim 1,25 prosent av sine investeringsmidler på kunst.

Kunstfondet er foreløpig ikke behandlet politisk, men reaksjonene lar ikke vente på seg. Kommunestyrepolitiker Anni Skogmann (Frp) synes fondet er «galskap», og i en lederartikkel omtalte iTromsøs kommentator Martin Lægland det som et «luksusfond».

Men hva mener kunstmiljøet?

– Kunstnere tjener dårlig

Leif Magne Tangen i Tromsø Kunstforening er enig i at kunst i offentligheten bør prioriteres.

– Generelt satser samfunnet altfor lite på kunst, og jeg mener at det bør gis mer penger til kunst både fra stat, fylke, kommune og private aktører. På den annen side så har jeg imidlertid også forståelse for at man med en pressa kommuneøkonomi må prioritere andre hensyn fremfor kunsten, sier Tangen.

– Hvorfor mener du det er viktig at kommunen setter av penger til kunst?

– Det er dokumentert at kunstnere tjener dårlig, og det offentlige er en viktig oppdragsgiver. Tromsø er en universitetsby i vekst, og i en slik by bør det offentlige gjøre innkjøp av kunst. Vi mennesker reagerer på kunst, og det er viktig at offentlige bygg utfordrer folk på en annen måte enn det arkitekter er i stand til å gjøre, sier Tangen.

– Koster kommunen lite

Direktør i Nordnorsk Kunstmuseum, Jérémie M. McGowan, synes det bra at kommunen vil satse på Tromsø som kunstby.

POSITIV: Direktør i Nordnorsk Kunstmuseum, Jérémie M. McGowan, synes det er bra at kommunen vil satse på Tromsø som kunstby. Foto: Tom Benjaminsen 

– Nøyaktig hvordan de velger å løse oppgaven skal ikke vi blande oss borti, men som en kunstaktør på vårt nivå så ønsker vi gjerne en slik satsing i vårt nærmiljø, sier McGowan.

Kunstner Henrik Sørlid mener at kunst og kultur er en offentlig oppgave, på lik linje med andre kommunale oppgaver.

– Et rikt kulturliv gjør Tromsø til en bedre by å bo i. Man kan selvsagt diskutere hvor mye penger man skal bruke på kultur, men jeg mener at noen fåtalls millioner er et beskjedent beløp. Det koster kommunen lite, men utgjør en betydelig forskjell for kunstfeltet om disse millionene er der eller ikke, mener Sørlid.