Sorry Skjærgård; din nye Høyrepolitikk har FrP funnet opp for lengst.

Av: Ordfører Jens Johan Hjort

Under overskriften «Høyre med ny politikk» onsdag 10. juni i Nordlys, mimrer advokat Knut Skjærgård over Tromsø Høyres fortreffelighet og fremgang under hans ledelse.

Ydmykt konstaterer Skjærgård:

«Vi vant valg etter valg, og det ble ført en sammenhengende forståelig poltikk fra Høyre».

Så går frelseren Skjærgård på ny til skaperverket. Hans nye sammenhengende og forståelige Høyrepolitikk for Tromsø har følgende hovedpunkter:

  • Tromsø må ut av samisk språkforvaltningsområde

  • Vi må innføre forbud mot tigging

  • Vi må si nei til syriske flyktninger.

Ad Samisk språkforvaltningsområde

Et godt råd til advokat Skjærgård vil være at han setter seg inn i faktum før han uttaler seg. Det gjelder i politikk så vel som i advokatpraksis.

Tromsø er ikke med i samisk språkforvaltningsområde slik Skjærgård gir uttrykk for. Tromsø var imidlertid den første norske by som inngikk avtale med Sametinget om ivaretakelse av samisk språk og kultur. Det er jeg stolt over, og det er hyggelig at både Kong Harald og statsråd Jan Tore Sanner har trukket frem Tromsø-avtalen som et eksempel til etterfølgelse.

Norge har fremdeles mye å rette opp overfor våre samiske og kvenske innbyggere etter mange generasjoners brutal fornorskningspolitikk. Hvis Skjærgård føler seg lurt over at jeg vil gjøre det jeg kan for å bidra på dette området, mister jeg ikke nattesøvnen av denne grunn. Tvert imot.

Ad Forbud mot tigging

Skjærgård ønsker seg en forståelig og rasjonell politikk overfor «de importerte tiggerne» i byens gater. Og så viser det seg at han raust påtar seg advokatrollen for de samme tiggere – pro bono:

«Denne tiggingen er ikke verdig for det rumenske romfolket», skriver han før han fortsetter:

«Det er en ond spiral som må brytes, og det er først og fremst de skandinaviske land som må gjøre det».

Javel, Skjærgård. Du mener altså at det er verdig å omtale disse menneskene som uønskede importvarer, og at vi skandinaver som er så heldige å være født med sølvskje i munnen, skal gå foran med et godt eksempel og stenge grensene våre. Eller for å bruke din terminologi; innføre importforbud overfor romfolket.

Forståelig og rasjonelt kan det nok karakteriseres som, men hva slags menneskesyn er det du gjør deg til talsmann for her Skjærgård?

Da mitt parti på landsmøtet i 2012 besluttet å åpne opp for et tiggeforbud, tok jeg bladet fra munnen fra landsmøtets talerstol. Jeg syntes da, og synes fremdeles, at dette er fryktelig dårlig Høyrepolitikk. Desto gladere ble jeg da Unge Høyre på sitt landsmøte i 2014 gikk mot tiggeforbud.

Ad Nei til syriske flyktninger

Ca. 150 syriske flyktninger mener advokat Skjærgård at vi kanskje isolert sett kunne klare å ta imot i Tromsø. Det høres jo hyggelig ut. Men disse 150 blir til minst 1000 ved familiegjenforening anslår Skjærgård, og frykter økonomisk kollaps og gettofisering i Tromsø.

Hvor i all verden har du disse tallene fra Skjærgård? Kan det være at du igjen har slumset med faktum? Eller er det basert på dine forestillinger om «importerte» syreres utrolige forplantningsevne og -vilje?

I Tromsø kommune tar vi fra før imot 125 flyktninger per år, inklusive 10 enslige mindreårige. Med familiegjenforening bosetter vi rundt 140 per år. Det er 15 ekstra det Skjærgård, ikke 850. Jeg er sikker på at både Tromsø og Skjærgård tåler dette. I alle fall gjør Tromsø det.

Jeg er umåtelig stolt over at et stort flertall i Tromsø kommunestyre – herunder nesten alle representanter fra mitt parti – ønsket å ta imot vår andel av syriske flyktninger til Norge. Jeg mener bestemt at det kler Omtankebyen Tromsø at vi var først ute i landet med dette krystallklare verdisignal.

Nei Skjærgård. Jeg må nok skuffe deg. Din nye høyrepolitikk er ikke i nærheten av å ha en slik oppfinnerhøyde at du kan ta patent på den. Den er nemlig allerede oppfunnet – av Fremskrittspartiet.

Jeg hører til dem som mener at vi i Høyre ikke skal lefle med den slags politikk. Jeg mener i det hele tatt at vi verken på lokalt eller nasjonalt plan burde gå i koalisjon med Fremskrittspartiet. Det handler ikke om at jeg ikke har respekt for mine kolleger fra Fremskrittspartiet. Det handler rett og slett om at deres politikk og verdisyn er for langt fra mitt eget.

Skjærgård mener det er den politikk jeg er fremste eksponent for som er skyld i Høyres fall på meningsmålingene i Tromsø. Sannhetsgehalten i dette skal jeg overlate til andre å vurdere. Men hvis Skjærgårds «nye» politikk mot formodning skulle bli retningsgivende i Tromsø Høyre, er det ikke lenger mitt parti.