Det var Frp, gjennom et godt samarbeid med Høyre og Venstre, som innførte fritt brukervalg i Tromsø forrige periode.

Hjemmetjenester er svært personlige og private tjenester, og det er for oss en selvfølge at pasienter og brukere skal kunne velge selv hvem som skal komme hjem til seg – eller velge bort noen man ikke er fornøyd med.

Rundt 100 brukere i hjemmetjenesten har gjort et aktivt valg som de er fornøyde med. For mange av disse har det hatt stor betydning å kunne velge selv. Det er trist at det politiske flertallet vi har nå ikke bryr seg om hva brukerne selv mener. Politikerne i Ap, SV og Rødt tror de vet bedre enn brukerne selv. En slik holdning hører ikke hjemme i en moderne helsetjeneste.

Det finnes heller ingen gode argumenter for å avvikle fritt brukervalg – annet enn ren ideologi og et ønske om å styre andre menneskers liv. Med et svakt Ap i Tromsø har dessverre SV og Rødt tatt styringen i denne saken også.

Med fritt brukervalg har ingen ansatte mistet verken jobb eller pensjonsrettigheter. Hjemmetjenestene er i vekst, og utfordringen er tvert imot å rekruttere nok helsepersonell med fagkompetanse. Det er heller ingenting å spare på å avvikle fritt brukervalg.

Ser vi bort fra noen mindre forhold, som betalt matpause i kommunen og at kommunen i større grad driver studentveiledning, så er timeprisen lik. Det er med andre ord kostnadsnøytralt om kommunen eller en privat tilbyder leverer. Det eneste man oppnår er å tilfredsstille en blodrød ideologi på bekostning av brukernes egne valg.

Denne valgkampen har Gunnar Wilhelmsen lovet en «ny næringspolitikk» og gjentatt hvor viktig det er for han å satse på næringslivet. På sin Facebook-side har han hyllet unge gründere. Men i samme åndedrag vil han stenge døren for en del av næringslivet hvor det gjerne er dyktige, kvinnelige gründere som har lyktes, slik som Trude Wester.

Jeg tror neppe det er Wilhelmsens kvinnesyn som gjør at denne delen av næringslivet skal stenges ute, men jeg sliter faktisk med å se andre holdbare argumenter.

Tromsø har store utfordringer med mangel på helsebygg og tilrettelagte boliger for psykisk utviklingshemmede og tilrettelagte boliger for mennesker som sliter med psykisk helse og rus. Vi står overfor en enorm utfordring med å rekruttere nok helsefaglig kompetanse i tiden som kommer.

Hvorfor i all verden gjør man det da til et stort problem at 100 brukere har valgt privat og er fornøyd med det? Det er ikke til å forstå at næringslivsmannen Gunnar Wilhelmsen går til valg på dette.

Frp setter pris på hele næringslivet – også innenfor helsesektoren. Jeg tror på et mangfold der alle gode krefter er med på å skape en god helsetjeneste.

Og en god helsetjeneste må respektere brukernes egne valg. For kun brukerne selv vet hva som er viktig for dem. Derfor skal vi gjeninnføre fritt brukervalg.