Ansatte i oppfølgingstjenesten trues med vold og drap

Vold, drapstrusler og frykt preger arbeidshverdagen til de ansatte i Tromsø kommunes oppfølgingstjeneste.

BESLAG: Avdelingssleder Arne Solheim i rus- og psykiatritjenesten viser fram et av beslagene i forbindelse med trusler på jobb. Bildet ble tatt i 2013 i forbindelse med en reportasje om trusler.Foto: Tom Benjaminsen  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

iTromsø har bedt om og fått innsyn i flere hundre avviksmeldinger for oppfølgingstjenesten og helsetjenesten i 2014 og hittil i 2015. Avviksmeldingene deles inn i tre kategorier; høy, middels og lav alvorlighetsgrad. iTromsø har fått tilgang til alle av høy alvorlighetsgrad.