Stadig flere tromsøværinger blir vintersyklister

To automatiske tellere viser høy vekst av vintersyklister. Snart blir det satt opp ytterligere tolv tellepunkter.

STOR ØKNING: Stadig flere tromsøværinger sykler også om vinteren. Anslagsvis øker antallet syklister med 25 prosent hvert år. FOTO: SJUR MELSÅS 

nyheter

I dag er det satt ut to automatiske sykkeltellere i Tromsø: den ene står ved UiT og den andre står ved Burgr i Skippergata nord i sentrum. Til tross for tekniske problemer med telleren ved UiT og at telleren i sentrum er litt feilplassert så er det satt nok en ny rekord av syklende i vinter.

– Til tross for at vi ikke får talt alle som sykler så ser vi likevel en vekst på rundt 25 prosent sammenlignet med forrige vinter, sier Sjur Melsås, sykkelplanlegger i Tromsø kommune.

14 tellepunkt: Kommunen har søkt om midler til tolv nye tellepunkt for gående, syklende og kjørende. Håpet er å få tallene live på nettet. 

 

Tolv nye tellepunkter

Tellerne ble satt opp i 2013 og ifølge Melsås har man sett en økning på rundt 25 prosent hvert år, men i vinter er altså veksten enda større enn tallene viser. Snittet per dag ved UiT er 110 syklister i én retning, men telleren får på grunn av tekniske problemer kun med seg cirka 70–80 prosent av syklistene.

Nå er det planlagt flere tellepunkter.

– Vi har søkt om midler til å sette opp ytterligere 12 punkter. Hvis midlene kommer så blir tellerne satt ut i løpet av sommeren.

I anbudet ligger også et ønske om å få lagt ut tallene direkte på en nettside, slik man har i Oslo. De nye tellerne vil telle gående, syklende og kjørende.

– Vi har økt tilretteleggingen for syklister og da sykler stadig flere. Man ser det samme fra andre byer at hvis man bygger sykkelveier så velger flere sykkelen.

– Få vintersyklister

Transportøkonomisk institutts nasjonale reisevaneundersøkelse fra 2013/2014 viser at fem prosent av reisende i Tromsø sykler. Melsås sier at de har høyere andel nå, men at denne ikke er målt ennå. Det er en ny reisevaneundersøkelse på trappene.

– Åtte prosent sykler om sommeren, men kun én prosent fortsetter å sykle gjennom vinteren. Vi har altså godt med sommersyklister, men vintertallene er lave.

VANLIGE SYKLISTER: Kommunen tilrettelegger med nye sykkelveier og snørydding på eksisterende sykkelveier. Målet er at stadig flere vanlige syklister skal velge sykkelen også på vinterstid. FOTO: SJUR MELSÅS 

 

Melsås sier at kommunen har et mål om 15 prosent syklende om sommeren og 8 prosent om vinteren.

– For å lykkes med det skal det bygges nye gang- og sykkelveier rundt hele øya, samt en ny sykkelvei som skal gå over øya på Langnesvegen. Denne ble påbegynt i fjor høst og skal ferdigstilles i mai, sier Melsås.