30 av de fornærmede har ifølge forsvarer Sven Crogh rett til oppreisningserstatning. Crogh har imidlertid ikke gitt retten tilbakemelding på kravet, da han og koordinerende bistandsadvokat Tøllefsen fremdeles forhandler om kravene.

– Vi ønsker å komme til enighet om dette slik at det ikke tar for mye fokus vekk fra straffesaken. Vi er per nå stort sett enige om det meste, bortsett fra to-tre krav, sier Crogh, og fortsetter:

– Vi skal nok klare å komme til enighet om de siste også.

Ifølge Crogh vil det i så tilfelle leveres et felles prosesskrav til retten.

Tøllefsen på sin side opplyser til retten at de nok må ta stilling til to eller tre krav.

– Men alle parter jobber for å få til en enighet, sier hun.