Ifølge aktor Gøril Lund mottok avdelingen i 2014 urovekkende opplysninger om den tiltaltes omgang med yngre gutter.

I samtaler med ansatte ved BUP, skal mannen ha kommet med foruroligende opplysninger om – og bekymringer for – egen seksualitet.

Han skal ha opplyst at han ble kalt pedofil av andre, men ikke gått nærmere inn på dette.

- Alt som var klart ifølge BUP var at han bar på en hemmelighet, og foretrakk å være sammen med mindre barn, sa aktor Gøril Lund i retten.

Utredet fare for overgrep

Allerede i 2013 initierte BUP en risikovurdering av mannen, da med tanke på fare for overgrep mot barn. Det ble da ikke funnet grunnlag for en nærmere vurdering.

Aktor Lund opplyster at BUP-rapportene vil fremlegges for retten ved et senere tidspunkt.

Politiet varslet tidligere

Ifølge foreldrene og søsteren til en av de fornærmede, skal de ha vært i kontakt med politiet forut for siktelsen i mars 2016.

Politiet kunne dog ikke finne noen dokumentasjon på at dette stemmer.

– Det er imidlertid ingen grunn til å betvile at dette har skjedd, men politiet klarer ikke å finne innholdet i disse meldingene i sine systemer, sier Lund.

Prøvde å ta sitt eget liv

I 2007 ble det foretatt en utredning av mannen, og han ble diagnostisert med en blandet utviklingsforstyrrelse. Det ble konstatert at han har kognitive utfordringer på flere områder, deriblant sosial- og språkfunksjon.

Han har siden 2012 vært bruker ved BUP.

I avhør med politiet skal mannen ha opplyst at han har slitt med depresjon. I 2013 forsøkte han å ta sitt eget liv. Det samme gjorde han i 2016.