Å avvikle Tildelingskontoret var en del av kuttvedtaket fra tirsdagens formannskapsmøte.

Ifølge ordfører Kristin Røymo betyr ikke vedtaket at de rundt 40 ansatte ikke lenger har en jobb å gå til, og heller ikke at de hjelpetrengende i Tromsø ikke får tildelt omsorgstjenester.

– Vi setter i gang en prosess der vi flytter retten til å tildele tjenester fra rådhuset til enhetene nærmest brukerne, sier hun.

Kan ta tid å få innført

Fram til dette er gjennomført – og det kan ta sin tid, ifølge ordføreren – vil vedtakene om hjemmehjelp eller andre kommunale omsorgstjenester fortsette som vanlig.

Men på sikt vil det sentrale kontoret avvikles og den såkalte «vedtakskompetansen» sendes nedover i systemet.

– Vi lar fagfolkene i enhetene, som kjenner brukerne best, vedta hvor omfattende tjenestene skal være, sier Røymo.

foto
Ifølge ordfører Kristin Røymo betyr ikke vedtaket om å avvikle Tildelingskontoret at de ansatte der ikke lenger har en jobb å gå til. Foto: Tom Benjaminsen

Kritikk mot vedtaket

Når avviklingen av Tildelingskontoret skal være ferdig er ennå langt unna.

– Vi skal nå sette i gang en prosess der vi tar fatt på dette arbeidet, sier ordføreren.

Det er rettet kritikk mot at Tildelingskontoret skal legges ned før det er kommet en ny ordning for tildeling på plass.

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg sa i formannskapet at «det vil være utfordrende å avvikle systemet før en erstatning er på plass», og viste til at det skal fremmes en sak til politisk behandling nettopp om dette.

Travelt å få vedtatt avvikling

Røymo sier imidlertid at det ikke var mulig å vente med vedtaket.

Ifølge henne var det travelt å få dette avgjort.

– Når vi ser på de erfaringene som andre kommuner har av å gjøre det på denne måten, så er tilbakemeldingene at det tar lang tid å etablere vedtakskompetanse i enhetene. Derfor var vi nødt til å komme i gang raskt, sier hun.

Og avslutter:

– Det har fått veldig alvorlige konsekvenser for Tromsø kommune at vi har bygget opp et slikt system for tildeling og finansiering. Vi må få vedtakene om omsorg og hjelp nærmere brukerne, sier hun.