Ikke før politi i full uniform og med skuddsikre vester troppet opp på fotballbanen på Ersfjordeidet i forrige uke, ble bygda gjort kjent med at Aleris hadde startet drift av en barnevernsbolig for barn og unge med adferdsproblemer noen få hundre meter unna.

En beboer, som politiet beskrev som utilregnelig, hadde rømt.

– Vi er ikke imot at det etableres slike boliger her, men det må informeres skikkelig. Frykt og usikkerhet skyldes mangelen på dialog med bygda. Vi er ei bygd på 500 innbyggere, hvor veldig mange er barn. At det skal skje noe med dem, er det folk er redde for, sier styremedlem i Ersfjordbotn utviklingslag, Magne Olsen.

Vil fremme klage

«Jeg tenker at denne saken berører alle med barn i Ersfjordbotn, og barn som ferdes her i området. Disse ungdommene trenger hjelp og skal selvsagt få det, men jeg mener at det finnes andre mer hensiktsmessige plasseringer av et sådant barnevernstilbud. Det finnes mange eksempler på hvordan lignende saker har utviklet seg på uheldige måter», skriver en av bygdas innbyggere på Facebook-siden «Ersfjordbotn – Hva skjer?».

Vedkommende ønsker ikke å uttale seg om saken til iTromsø.

Innlegget ble skrevet 15. juni, bare timer etter at ett av byggene i Lanes Bofellesskap på Ringvassøya – også barnevernsboliger drevet av Aleris – ble totalskadd i brann. En av beboerne ble pågrepet av politiet på stedet.

Flere av innbyggerne i Ersfjordbotn og på Ersfjordeidet opplyser at de akter å klage på etableringen til kommunen og eventuelt Fylkesmannen.

Kommunen krevde søknad

– Det har vært noen hendelser som har gjort at folk nå føler seg usikre. Det er noe med beliggenheten vi er skeptiske til. Vi stiller oss også undrende til mangelen på informasjon fra Aleris og lovligheten av etableringen, sier leder av utviklingslaget, Anne-Lise Kjelkvik.

I forbindelse med at Aleris i november 2017 skulle søke godkjenning av den nye barnevernsinstitusjonen, ba Bufetat dem avklare med kommunen om selskapet var nødt til å søke bruksendring for boligen de skulle bruke.

Boligen ligger i et rasfarlig område, innenfor 100-metersbeltet langs sjø, og området er regulert til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift.

Kommunens svar var klart: Dersom det skulle etableres en barnevernsinstitusjon i boligen, måtte det først søkes om bruksendring og en rekke dispensasjoner fra lovverket. I tillegg ble Aleris bedt om å redegjøre for sikkerhetstiltak knyttet til ras- og skredfare, samt innhente en vurdering av bruksendringen fra Arbeidstilsynet, ettersom boligen skulle være arbeidssted for heltidsansatte.

Startet opp likevel

Selskapet ble bedt om å gi beskjed om videre saksgang fra deres side innen 14 dager. Kommunen fikk aldri noe svar.

I stedet startet selskapet driften av boligen.

– I helgen sendte vi et skriv til kommunen der vi ber dem se på saken. Dersom boligen er lovlig etablert, trenger vi snarlig dialog med både Aleris, kommunen og politiet for å avklare, informere og trygge situasjonen, sier Kjelkvik.

Konstituert byggesakssjef Sissel Henriksen opplyser at Tromsø kommune vil se på saken.

– Det har ikke kommet inn noe skriftlig her fra utviklingslaget ennå, men hvis noe er i strid med lovverket, så er ikke det greit, sier hun.

Har stanset driften

Håkon Melseth, regiondirektør i Aleris, opplyser til iTromsø at de i løpet av helgen har stanset driften av boligen i Kræmarvika.

– Da vi nå er gjort kjent med at saken ikke er avklart, har vi konkludert med at all drift i boligen opphører med umiddelbar virkning inntil spørsmål om bruksendring er avklart. Mandag informerte vi Tromsø kommune og Bufetat om dette. Vi har bedt om et møte med kommunen for å få klargjort hvilke krav de eventuelt stiller for at saken skal komme i orden, forteller han.

Ifølge Melseth fikk aldri Aleris i Tromsø svaret fra kommunen. Det ble sendt til Oslo.

– Dette er en svikt i rutine som muligens er oppstått i forbindelse med innføring av Altinn som formidler av post. Vi skjerper våre rutiner på dette for å unngå at lignende skjer, forklarer han.

Tar selvkritikk

Aleris drifter i dag over 40 barnevernsboliger i landets tre nordligste fylker, og over 200 andre steder i landet.

– Vi har fram til dette tilfellet ikke fått krav om bruksendring i noen av våre boliger. Ved noen tilfeller har spørsmålet blitt klaget inn til Fylkesmannen, men det har ikke blitt konkludert med at vi må søke bruksendring, sier han.

Både Fylkesmannen i Møre og Roms og Fylkesmannen i Telemark har støttet Aleris. I Østfold ble det imidlertid gjort en annen vurdering.

Der la Fylkesmannen til grunn at private barnevernsinstitusjoner må regnes som næringsvirksomhet, og at bruksendring dermed må søkes.

– Jeg kjenner ikke til den saken. Våre institusjoner er organisert på litt ulike måter omkring i landet, sier Melseth.

– Dere får kritikk for å ikke ha informert skikkelig om etablering. Hva tenker du om det?

– Når vi åpner enkeltboliger ulike steder, så er det sånn at vi ønsker å informere de nærmeste naboene om driften. I dette tilfellet kontaktet vi et par av de nærmeste. I ettertid, når vi ble kjent med usikkerheten i bygda, ser vi at vi kunne gått ut bredere og bedre. Det er noe vi må ta med oss videre, sier han.