Kandidatene

Overrekkelsen av prisen blir gjort på arbeidsplassen til vinneren 11. april.