Formannskapet i Tromsø vedtok tirsdag at boligprosjektet på Varden skal legges ut på høring, til tross for at administrasjonen rådet politikerne til å si nei til prosjektet.

– Bebyggelsen vil transformere landskapet på en uheldig måte, og dominere utsikten fra marka, heter det i administrasjonens saksutredning.

I tillegg begrunnet administrasjonen avslaget med at den høyeste blokka ikke er egnet for barnefamilier, og at bebyggelsen kaster skygge mot boligområder nordover.

Planene er å bygge to høyblokker på 30 og 70 meters høyde, som henholdsvis blir 10 og 22 etasjer høye. I tillegg er det planlagt to lavere blokker på fire etasjer. Til sammen vil blokkene bestå av 190 boenheter.

Ap tvilte seg fram

foto
PÅDRIVER: Svenn A. Nielsen er styreleder i Varden borettslag, og er glad for at planene legges ut for høring,

– Etter mye fram og tilbake så har vi besluttet å legge ut planen for høring. Det er ikke vanskelig å se argumentene mot prosjektet, så dette er ingen enkel sak. Men vi synes det er spennende, og jeg personlig synes det er befriende og positivt med en høyblokk som bygges bak på øya, og ikke foran annen bebyggelse. Dette er en spennende sak, og det blir interessant å få innspill i en høring, sier Aps Tone Marie Myklevoll.

– Jeg kunne personlig tenkt meg at blokka var litt lavere, men jeg synes ikke det gjør noe at bygget vises fra brua eller marka. Jeg tror prosjektet vil være et løft for nordøya, et område som nok har blitt litt stemoderlig behandlet, sier hun.

Les også: Avinor mener høyhus kan få følger for flysikkerheten

Deler av posisjonen sier nei

Saken skal både komitébehandles og til slutt behandles i kommunestyret etter høringa.

Rødt og SV støttet administrasjonens innstilling, og ønsket ikke at prosjektet skulle sendes ut på høring. Jens Ingvald Olsen (Rødt) stusset også på at fortjenesten på bygget planlegges å brukes på renovasjon av eksisterende borettslag.

– Det vanlige er at man skal betale for renovering gjennom økt husleie. Planene her har vesentlige mangler. De berører ikke positive eller negative aspekter ved at det skal bygges Norges høyeste boligblokk. Det er helt misforstått urbanisme å tro at vi trenger et slikt høybygg. Dette er den mest «bonate» typen for urbanisme jeg kan tenke meg, sa Rødts Jens Ingvald Olsen under møtet.

Gunhild Johansen i SV stemte også mot å legge bygget ut på høring, og etterlyste en høyhusplan for hvor man skal kunne bygge høyhus.

– Så slipper vi en slik diskusjon hver gang noen finner ut at de vil bygge høyhus. Jeg synes det er et for spontant forslag, som ikke springer ut av at noen planer viser at området egner seg for høyhus. I tillegg er det ikke bare et høyt hus, men et veldig høyt hus. Bygget passer ikke inn i området, og det blir for voldsomt til å støtte forslaget.

Høyre for

Høyre var ikke begeistret for administrasjonens avvisning.

– I Tromsø har vi et anstrengt forhold til høyde og fortetning. Vi skal ha det, men sier nei når det kommer til stykket. Vi har ei fin Tromsømark, men det må tåles at det bygges rundt den. Jeg synes administrasjonens argumentasjon for å si nei til dette basert på høyde er for lettvint. Vi sier ikke nå ja til planene, men vi vil at den skal behandles demokratisk, sier Erlend Svardal Bøe.

– Fornuften har seiret

Initiativtaker for prosjektet, styreleder i Varden borettslag, Svenn A. Nielsen, er begeistret for at formannskapet vedtok å sende planene ut på høring.

– Fornuften har fått gjennomslag, og det er jeg glad for. Dette er et spesielt prosjekt, for det er ikke en investor som skal tjene seg rik, men helt vanlige mennesker som har sagt ja til å forsøke å skape et bedre bomiljø for seg selv og andre, sier Nielsen som selv er tidligere Ap-politiker.

I dag er det 200 andelseiere i borettslaget, og de planlegger å bruke inntektene fra prosjektet til å renovere eksisterende boliger, renoveringsplaner Nielsen betegner som «høyst nødvendig».

Nielsen opplyser at borettslaget har brukt mellom 2 og 2,5 millioner kroner på prosjektet over flere år.

– Jeg har tro på at vi får flertall for prosjektet i kommunestyret, etter saken har vært ute på høring. Hvis ikke er det klart at det er sure penger å ha brukt på prosjektet. Men etter en høring vil vi uansett få tilbakemeldinger fra ulike instanser som vi kan ta stilling til.

Nielsen forstår at folk har meninger om bygget, den 22 etasjer høye blokka som er blitt stridens kjerne.

– Bygget vil synes, og det er et høyt og tydelig bygg. Men det bygges allerede høyt i Tromsø, og i sentrum nede ved havet. Bygget her skal ligge oppe på øya, og tar ikke utsikten fra noen. Derfor håper jeg vi får gjennomslag. Uansett vil vi etter en høring få vite hva som er smertegrensen for høyde på bygget.

foto
PÅDRIVER: Svenn A. Nielsen er styreleder i Varden borettslag, og er glad for at planene legges ut for høring, Foto: Ronald Johansen / iTromsø