– I «stoppskytingenitromsdalen.no» sto vi fram som enkeltpersoner. I folkeaksjonen er det organisasjonen som tar støyten. Det er blant annet viktig om det skulle bli konfrontasjoner slik vi ble vitne til i fjor sommer, sier Nilsen som dermed tror at flere vil støtte og knytte seg til det enkeltpersoner har holdt på med de siste årene.

Utelukket

– Da vi kun fremsto som en nettadresse, ble vi utelukket – ja, direkte ekskludert – fra å kunne mene noe. Som en organisert enhet registrert i Brønnøysundregistrene står vi sterkere, har klagerett og ikke minst rett til å aksjonere både i ord og handling.

Nilsen mener at folkeaksjonen også vil søke tilskudd – på lik linje med andre organisasjoner.

Festeavtalen

Nilsen & Co har den siste tiden presset kommunen i forhold til at både hagle- og pistolbanen er oppført ulovlig og sånn sett er en gyldig grunn for byråkratiet å fjerne dem.

– Saken gikk helt til departementet som konkluderte med at vår klage ikke kunne føre fram. Likevel er vi av den oppfatning at kommunen må ta de ulovlige etableringene i dalen opp på nytt.

Skal følge opp

Nilsen påpeker at departementet – til tross for at de avviser klagen fra motstanderne – også konkluderer med at kommunen plikter å følge opp ulovligheter.

– Så langt er det ikke blitt gjort. Det tar vi som et tydelig tegn på at kommunen ikke ønsker å havne i en situasjon der de må godkjenne en søknad fra skytterne.

Intensjonsavtale

Ifølge Johannes Nilsen understreker departementet at de ikke kan instruere fylkesmannen og kommunen i enkeltsaker. Likevel blir det presisert at førstnevnte har anledning til å be kommunen om å igangsette en ulovlighetsoppfølging.

– I stedet ser vi at kommunen legger fram en intensjonsavtale med skyttermiljøene som videre aktivitet de neste to årene.

Bruker skattepenger

– I den forbindelse opplever vi at skattebetalernes penger brukes til å betale for ulemper dette påfører skytterne.

– I stedet burde byrådet ha fulgt opp politikernes vedtak om å stoppe all aktivitet i dalen. Når det ikke skjer, blir det folkeaksjonens oppgave å begrense skytingen. Det vil vi gjøre, sier Johannes Nilsen.