Natt til tirsdag 24. april 1968 oppsto det brann i Felleskjøpets lagerbrygge ved Stortorget. Brannen ble oppdaget av en tråler tilhørende Myretrål, men på den tiden var det ikke bare å finne fram mobilen for å varsle brannvesenet.

Omstendelig varsling

– Båten varslet øyeblikkelig opp, og man fikk via drosjene varslet brannvesenet som straks rykket ut, skriver Bladet Tromsøs journalist.

Da brannmannskapene kom til stedet var den gamle bryggen nærmest overtent og flammene slo raskt over i det øverste tretaket på nabobygningen, kontorbygningen som for to år siden ble revet for å gi plass til Kystens hus.

Man fryktet også at det brennbare innholdet i Felleskjøpets lager kunne eksplodere.

SE FLERE BYBILDER

Brannstifter?

Den verste frykten oppsto imidlertid i timene etter brannen. Da begynte man nemlig å frykte for at det gikk en brannstifter løs i Tromsø.

– Såvidt «Tromsø» forstår bygger disse ryktene på flere omstendigheter, – bl.a. at det har vært en del mer branner og branntilløp i Tromsø enn vanlig den siste tiden. Dernest har brannene foregått i meget farlige strøk, spekulerer avisa.

Profetisk

I et nesten profetisk avsnitt skriver journalisten:

– Med den lille lufting som dagen brakte ville det vært ugjørlig å hindre at hele nedre og nordlige delen av Sjøgata ville vært et flammehav og med et nordlig vinddrag ville det vært fare for at ildens hane hadde rensket alt helt opp til Storgata.

Fare for timoteien

Til tross for en solid innsats fra brannmannskapene og Felleskjøpets egne ansatte klarte man å unngå store skader på nabobygget, men likevel anslo man skader i millionklassen., «muligens oppmot to millioner kroner» Det hjalp selvfølgelig heller ikke at brannen oppsto i den travleste tida for Felleskjøpet: våronna.

– Man håper at iallfall deler av engfrølageret er helt uskadd. Ellers kan det oppstå en vanskelig situasjon med forsyningen av særlig engtimotei i Troms og Finnmark i vår, skriver vår journalist.