Hver dag opp mot valget publiserer iTromsø en valgkronikk, der vi har invitert partiers førstekandidater til å skrive en kronikk for avisens lesere.

Navn: Bendik Hugstmyr Woie

Alder: 21

Sivilstatus: Enslig

Yrke/utdanning: Har jobbet i bar og i miljøbevegelsen, jobber nå for Rødt

Bosted: Øvre sentrum

Transportmiddel til jobb: Går til jobb

---

Boligmarkedet har blitt en forskjellsmaskin i samfunnet. Det har vært en villet politikk fra Stortinget at tilgangen på boliger skal være styrt av markedet, ikke folks behov.

De som ikke har høy inntekt eller foreldre som kan hjelpe med store summer, er henvist til et uregulert leiemarked og nyter ikke godt av den skattesubsidieringen som boligeiere med lån får.

Boligprisene har hatt en enorm vekst over mange år i Tromsø. Siden 2015 har det vært en stor økning i antall boliger bygd på markedet, mens prisveksten bare har fortsatt. Markedet løser ikke problemene. Vi må få tilbake den offentlige boligpolitikken.

Sykepleierindeksen er et mål på hvor stor andel av boliger en singel sykepleier kan kjøpe. Påstanden er at om en sykepleier kan kjøpe en stor del av boligene, er boligprisene lave. På sykepleierindeksen for 2019 kommer Tromsø nesten dårligst ut, foran Oslo og tre nabokommuner.

15,3 prosent av Tromsøs boliger kan en singel sykepleier kjøpe. Det forutsetter altså inntekt på 549.000 kroner, det betyr at tallene for store deler av befolkningen er enda dystrere.

En konkret måte å ta tak i problemet, er å gjøre om det kommunale eiendomsselskapet Arnestedet til et verktøy for sosial boligbygging, som bygger boliger på kommunens tomter og selger dem under markedspris. Gjerne gjennom «Leie-til-eie», et boligtilbud hvor man først leier boligen i en periode, før man gis mulighet til å kjøpe boligen når leieperioden er over.

Dette vil være et alternativ for ungdom som klarer å betjene et boliglån, men ikke får innvilget lån. Tromsø kommune kan ikke løse boligkrisen alene, men vi kan få til endringer lokalt.

Dette vil gi flere en dør inn på boligmarkedet. I tillegg vil det påvirke det kommersielle boligmarkedet at flere boliger til lavere pris blir tilgjengelige.

Under de fire årene med borgerlig byråd i Tromsø, ble det lansert at man skulle ha en «JA-holdning» til nye utbygginger. Det fikk en del negative utslag, som den utskjelte blokken på Vangberg og Solseilet i sentrum som er under oppreisning nå.

Også denne perioden har et flertall bestående av Høyre, Frp og Arbeiderpartiet stått for denne linjen, med det kontroversielle utbyggingsprosjektet Kongsparken som et eksempel.

Et av argumentene bak er at Tromsø «skriker» etter nye boliger. Samtidig har Tromsø kommune en boligreserve på 8100 boliger, det vil si ferdig regulerte områder som utbyggere ikke har gått i gang med. Mange av dem holdes tilbake fra markedet av utbyggere som spekulerer i at prisene skal fortsette å øke.

Kommunen bør ikke si ja til alle kommersielle prosjekter som lanseres, men bør heller stille strenge krav som sørger for gode nabolag og respekt for den bebyggelsen som finnes fra før. Samtidig kan Tromsø kommune føre en sosial boligpolitikk.

Regjeringens politikk på boliger er for lite eller feilslått. Økt krav til egenandel, som skulle dempe prisveksten, har gjort det vanskeligere for mange å komme inn på markedet.

Flere vurderer å bruke kredittkort eller forbrukslån for å klare kravet. Begrensningene på korttidsutleie er bare på 90 døgn i året, som fortsatt gjør det mer gunstig enn å leie ut til studenter og andre. Husbanken gir nesten bare lån til kommunene for helse- og omsorgsboliger. Det er for lite.

Et sted å bo må være en rettighet for alle, ikke et spekulasjonsobjekt for de få.

Les tidligere valgkronikker her: