Sist torsdag møttes flere titalls sentrale ledere, politikere og andre som er opptatt av Idretts-Tromsø på et hotell i byen. Har du vært på ett slikt møte, eller konferanse, har du vært på dem alle. Idrettsaktører reiser seg opp – en etter en – for å fortelle sin klubbs historie. Som i mange tilfeller er kulminasjonen av frustrasjon bygget opp over måneder og år av anleggsproblemer eller manglende tilrettelegging.

På den andre siden står politikerne, kommunetopper og administrasjonen som skal svare og forklare hvordan det tenkes videre. Fellestrekket er at intensjonene, selvsagt, er gode. Så også denne gangen, da ordfører Gunnar Wilhelmsen flere ganger reiste seg for å svare.

Kommunedirektør Stig Tore Johnsen og leder i Tromsø Idrettsråd Alf-Kondrad Wilhelmsen til venstre i bildet under idrettskonferansen sist torsdag. Foto: Rune Robertsen

Da Alf-Kondrad Wilhelmsen, leder i Tromsø Idrettsråd, tok ordet, var det ikke vanskelig å forstå hva han mente var viktigst å snakke om. Han presenterte arealspørsmålet som den største utfordringen Tromsø-idretten står overfor. At klubber og lag kan ha planer om å bygge, men at de ikke får tomt av kommunen. Erik Vaaja, leder i Tromsø Håndballklubb, ₁ fulgte opp med å si at klubben gjennom de siste 14 årene har hatt 17 forslag på hvor de vil bygge hall, uten å komme noe videre.

Svaret fra Gunnar Wilhelmsen kom kontant. Ni nye kunstgressbaner er bygget i byen siden 2007, og kom deretter med den nye ideen som i ettertid kan komme til å skille akkurat dette møtet fra andre i samme kategori. Ideen kom bare noen dager før, i et møte med blant annet TILs daglige leder, Øyvind Alapnes.

Ideen er at det skal bygges en boblehall over en nåværende kunstgressbane. Slik at brukerne av Skarphallen kan flytte dit. Og igjen at innendørsidrettene som bruker Tromsøhallen kan flyttes til Skarphallen. Denne dominoeffekten gjør at Tromsøhallen dermed kan pusses opp, og gir samtidig tid for Tromsø-idretten til å skaffe en ny innendørshall for fotball.

Både TIL og fotballkretsen jobber inntil videre med hver sine planer for en ny innendørshall, og det er ingen tvil om at også her blir arealspørsmålet viktig. For etter hva iTromsø er kjent med, kan det hende at det i Tromsø kun er plass til én av disse. Og at det fra kommunens side også er ønskelig med en hall.

Neste steg er uansett å få realisert boblehallen, som kan være klar allerede i høst. Hvor denne skal ligge er detaljen som faktisk kan stoppe alt. Flere muligheter er der. Skarpmarka er nevnt som en mulighet. Et annet, og langt mer oppsiktsvekkende alternativ, ₂ er banen i Ersfjord. Som pr. i dag ikke er i elleverstørrelse, men kan bygges ut til det. Det vil være drøyt to mil utenfor byen, og jeg vil tro de fleste har lyst å unngå den turen.

– Det er ikke sikkert at fotballen er bekvem med dette, sa Wilhelmsen til forsamlingen, og antydet dermed at han vil gi innendørsidretten den prioriteringen de ønsker, men samtidig ville gi fotballen en midlertidig løsning.

Alle kan se at Tromsøhallen er i sørgelig forfatning. Vi i media kan årlig skrive saker om at det lekker fra taket, noe som stopper både breddeidrett og toppidrett fra å spille kamper og trene. Hvor mange i byen som har fått skadet knær og ankler som følge av et elendig gummidekke, kan man bare spekulere i.

Eksemplene på store anleggsplaner som har blitt presentert, men endt opp som luftslott, finnes det mange av her i byen. Om en billig og enkel boblehall skal utløse en «anleggsrevolusjon» vil det unektelig være lettere ironisk. Men viktigst av alt, bra for Idrett-Tromsø.