Tromsø kommune er mest næringsvennlig i Nord-Norge

Tromsø beholder topposisjonen i Nord-Norge i NHOs årlige «Kommune-NM».

FORNØYD 1: Regiondirektør for NHO Arktis er svært fornøyd med at Tromsø har klatret inn på Topp 15-lista over næringsvennlige kommuner i Norge. – Tromsø er en stor og viktig motor i nord, sier hun. Foto: Christer Pedersen 

nyheter

I den noe spissede kåringen av det som er de mest næringsvennlige kommunene i landet så har Tromsø klatret fra en 24. til en 14. plass på lista i løpet av de fem årene kåringen er blitt gjennomført – og man har klart å beholde posisjonen fra i fjor.

Til stor glede for regiondirektør i NHO Arktis, Målfrid Baik.

– Tromsø er den eneste kommunen i Nord-Norge som er på topp 20-lista. Det er veldig positivt, sier hun til iTromsø.

Flere parametere

Bodø havner på 34.-plass, og Alta på 49.-plass på den eksklusive lista.

NHOs kåring av næringsvennlige kommuner baseres på en sammenstilling av en rekke parametere som man mener er viktige.

Det er ting som utdanningsnivå, alderssammensetning i befolkningen, befolkningsvekst, arbeidsledighet, kommuneøkonomien – og hvor variert næringslivet er.

– Tromsø er en sterk og viktig motor i Nord-Norge, og det er noe jeg håper at man fortsetter å være, sier hun.

Stor offentlig sektor i Tromsø

Et annet parameter som måles er hvor stor del offentlig sektor har av arbeidsmarkedet. Ifølge NHO så er en stor del offentlig ansatte noe negativt. At Tromsø har nesten halvparten av sin arbeidsstokk ansatt i offentlig sektor er altså ikke bra, mener arbeidsgiverorganisasjonen.

– Tromsø har en veldig høy andel, og det er et av tingene som vi mener påvirker negativt når det kommer til næringsutvikling i en kommune, sier hun.

Nå innrømmer hun dog at en offentlig andel av arbeidsmarkedet på 47 prosent i en by som Tromsø ikke er udelt negativ. En stor del av de offentlige arbeidsplassene i Tromsø er nemlig knyttet til store og tunge kompetanse- og kunnskapsorganisasjoner.

Offentlige kunnskapsmiljøer

– Vi har universitetet, UNN, Framsenteret og andre store aktører – som er med på å skape grobunn for bedrifter som skal serve disse, sier hun.

Dessuten er utdannings- og kompetanseorganisasjonene også et naturlig opphav for innovasjon- og gründerbedrifter.

– Vi har også store private kompetansebedrifter som Kongsberg-gruppen som er med på å være motorer, sier hun.

Attraktiv by

Gruppeleder og finanspolitisk talsperson i Ap, Jarle Heitmann, er glad over den sterke klatringen som Tromsø har gjort på NHO-lista.

– Det er kjempepositivt. Det viser at vi er en attraktiv by som er gode på å tilrettelegge for næringslivsutvikling, sier han.

FORNØYD 2: Jarle Heitmann, gruppeleder i Arbeiderpartiet mener at den høye plasseringen viser at Tromsø er en attraktivt by for næringslivet. Foto: Ronald Johansen 

 

Og vil gjerne ha litt av æren for at byen klatrer på topplista.

– Et av parametrene er jo kommuneøkonomien, sier han.

Heitmann er ikke spesielt bekymret for at den offentlige andelen av arbeidslivet er såpass stor.

– Tromsø er i en særstilling, og de tunge kunnskapsmiljøene er med på å gjøre byen attraktiv, sier han.

Pågått lenge

Høyres gruppeleder Erlend Svardal Bøe er også svært positiv til Tromsøs plassering på lista. Han mener imidlertid at det er en utvikling som har pågått over mange år – og ikke noe som er kommet etter at de rød-røde overtok byen.

– Det må sies at de fleste parametere som måles ikke påvirkes i særlig stor grad av hvilket politisk flertall som styrer byen, sier han.

FORNØYD 3: Høyres gruppeleder Erlend Svardal Bøe sier at det er viktig å skape private arbeidsplasser for å gjøre Tromsø mindre avhengig av offentlig sektor. Foto: Ronald Johansen 

 

Han er litt bekymret for andelen offentlig ansatte.

– Det viser at vi må satse mer på å skape private arbeidsplasser i kommunen for å sikre lokal skatteinngang og utvikling, sier han.

Både Bøe og Målfrid Baik roser initiativet til Næringsforeningen i Tromsø-regionen for planen om å skape 2.000 nye private arbeidsplasser de nærmeste årene.

– Dersom man lykkes vil Tromsø klare å komme seg opp på topp 5-lista, sier Baik.