Avviksmeldingene:

Bemanningen i eldreomsorgen kuttes – til tross for problematisk lav bemanning

Det fremgår av avviksmeldingene at lav bemanning er et utbredt problem blant byens sykehjem. Det hindrer ikke kommunen fra å kutte mer.

Utfordrende: Hovedtillitsvalgt i sykepleierforbundet i Tromsø, Lee Jacqueline Douse, sier at bemanning er en stor utfordring for sykehjemmene. 

Har du tips til denne saken? Kontakt våre journalister, send en e-post til tips@itromso.no eller ring 77 64 06 00!

pluss

I handlings- og økonomiplanen for 2019–2021 som administrasjonssjef Britt Elin Steinveg la fram 29. juni, kommer det fram at de ønsker å redusere bevilgningen til pleie og omsorg.